Документ 2381-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" щодо працюючих пенсіонерів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.199 )

З метою вирішення питань соціального захисту працюючих
пенсіонерів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7,
ст. 71) такі зміни:
1) у частині третій статті 5 останнє речення виключити;
2) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги
і проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та
інвалідів, пенсія за особливі заслуги виплачується в повному
обсязі".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2381-IVвгору