Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018238
Документ 238-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.04.2018. Подивитися в історії? )


3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 572 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 48, ст. 1891, № 84, ст. 3391; 2015 р., № 7, ст. 158):

1) у назві та постановляючій частині постанови слово “дітей-інвалідів” замінити словами “дітей з інвалідністю”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “дітей-інвалідів” замінити словами “дітей з інвалідністю”;

в абзаці четвертому пункту 2 слова “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим” замінити словами “орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення”;

у пунктах 3 і 4 слова “дітей-інвалідів” та “дітям-інвалідам” замінити відповідно словами “дітей з інвалідністю” та “дітям з інвалідністю”;

у пункті 6 слова “громадських організацій інвалідів” замінити словами “громадських організацій осіб з інвалідністю”;

у пунктах 8-1, 8-2 і 8-3 слово “дітей-інвалідів” замінити словами “дітей з інвалідністю”;

пункт 8-4 викласти в такій редакції:

“8-4. Вартість реабілітаційних заходів визначається органами соціального захисту населення окремо для кожної дитини з інвалідністю відповідно до індивідуальної програми реабілітації та побажань батьків або законного представника. Гранична вартість реабілітаційних заходів не повинна перевищувати для однієї дитини з інвалідністю, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження:

I ступеня - 9 тис. гривень;

II ступеня - 16 тис. гривень;

III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти з інвалідністю та дитини з інвалідністю, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I ступеня, II ступеня, III ступеня, збільшується на 50 відсотків.”;

у пункті 8-6 слова “дітей-інвалідів” та “дитина-інвалід” замінити відповідно словами “дітей з інвалідністю” та “дитина з інвалідністю”.

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 85, ст. 2393, № 90, ст. 2581; 2015 р., № 22, ст. 603, № 55, ст. 1794, № 96, ст. 3293; 2016 р., № 9, ст. 412, № 23, ст. 901, № 89, ст. 2918; 2017 р., № 2, ст. 40, № 76, ст. 2332):

1) підпункт 2 доповнити абзацами такого змісту:

“протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту у грудні місяці;”;

2) абзац вісімнадцятий підпункту 3 виключити.вгору