Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018238
Документ 238-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.04.2018. Подивитися в історії? )


Оформлення замовлення за місцем проживання/перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється у разі потреби спеціалістами підприємства за графіком, погодженим з органом соціального захисту населення.

33. Індивідуальний засіб реабілітації та функціональні можливості особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи визначає лікар підприємства у замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до виду технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних, може зробити лікар підприємства, після чого такі виправлення затверджуються керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Порядок визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

34. Первинне і складне протезування та ортезування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб здійснюється відповідно до Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого Мінсоцполітики.

Первинне і складне протезування та ортезування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб здійснюється переважно у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприємства або в клініці УкрНДІпротезування на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

У разі первинного протезування та ортезування, первинного забезпечення кріслами колісними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб такі особи забезпечуються необхідними реабілітаційними послугами.

35. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття - до 20 робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням - до десяти робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів з первинного та складного протезування та ортезування, а також за новітніми технологіями - до
35 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки, та часу, протягом якого особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа не з’являлася на примірку.

36. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або її законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників підприємству дозволяється надсилати поштою готове ортопедичне взуття, обтуратори, ортези із текстильних матеріалів.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

37. Строк, на який видано індивідуальний засіб реабілітації, визначений у переліку згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”.

Діти з інвалідністю та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти з інвалідністю, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір - зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти з інвалідністю, з патологіями нижніх кінцівок, передбачених пунктом 12 цього Порядку, забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік. Довідка ЛКК про зміну антропометричних даних може бути подана не раніше ніж через два місяці з дати останньої видачі взуття та є підставою для забезпечення лише однією парою взуття.

Особа з інвалідністю та постраждалий внаслідок антитерористичної операції забезпечуються:

двома парами ортопедичного взуття на два роки;

за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання - двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов’язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК, - разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення - три одиниці на рік.

Якщо жінкам після мастектомії в період експлуатації попередньо виданих протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення проведено чергову операцію, що підтверджено довідкою ЛКК, органи соціального захисту населення формують оригінал направлення про дострокову видачу протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення.

Жінки після мастектомії забезпечуються на вибір трьома ліфами для кріплення протезів молочної залози або двома зазначеними ліфами та одним спеціальними ліфом для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальником).

Жінки у післяопераційний період згідно з довідкою лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція, забезпечуються післяопераційним протезом у комплекті з одним ліфом для його кріплення.

Для забезпечення жінок після мастектомії післяопераційним протезом у комплекті з ліфом для його кріплення структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за місцем проживання/перебування жінки, яка перенесла мастектомію, або за місцем проведення операції, видає або надсилає оригінал направлення та вносить інформацію до банку даних на підставі заяви жінки та довідки лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція.

У разі бажання жінками після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз може бути отримана компенсація за протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, спеціальні ліфи для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при лімфодемі.

Виплата компенсації здійснюється на підставі фіскального чека, що підтверджує придбання виробу за фактичною вартістю виробу, у розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики.

Протези та ортези підвищеної надійності та функціональності, що мають поліпшені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дають змогу виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, вести активний спосіб життя (займатися спортом і туризмом, доглядати за дітьми та особами, які втратили працездатність, тощо), перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються:

особам з інвалідністю - з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки;

особам з інвалідністю, які працюють, служать, навчаються, та постраждалим внаслідок антитерористичної операції - з розрахунку один виріб на три роки.

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”, належать до однієї групи, але через відмінності у функціональності, призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені зазначеним переліком.

У разі забезпечення протезами верхніх кінцівок відповідно до медичних показань особи з інвалідністю, діти з інвалідністю можуть бути забезпечені двома видами протезів різної функціональності, а саме:

косметичним та робочим;

з тяговим керуванням та робочим.

Постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені двома видами протезів верхніх кінцівок відповідно:

косметичним та із зовнішнім джерелом енергії (в тому числі підвищеної функціональності за новітніми технологіями);

з тяговим керуванням/з тяговим керуванням комбінованим та із зовнішнім джерелом енергії (в тому числі підвищеної надійності та функціональності).

У разі численних (двох і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік, протези та ортези підвищеної надійності та функціональності - на два роки.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, які за своїми функціональними можливостями не мають підстав для отримання протезів, що передбачені для осіб, яким визначено вищий ступінь функціональних можливостей, за бажанням можуть отримати такий виріб за умови збільшення строку його експлуатації на 18 місяців, а в разі численних (двох і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок - на один рік.

38. У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники не з’явилися за індивідуальним засобом реабілітації, зокрема системою протезів верхніх та нижніх кінцівок, системою ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, підприємство разом із представником органу соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається органу соціального захисту населення разом з рахунком для його оплати, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До зазначеного рахунка додається копія калькуляції витрат, пов’язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації. Інші індивідуальні засоби реабілітації, за якими протягом чотирьох місяців з дня їх виготовлення не з’явилися особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, їх законні представники, підлягають списанню в установленому порядку.

Особливості забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

39. З метою забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі - технічні засоби реабілітації) особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції або їх законний представник звертається до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем їх проживання чи за місцем проживання/перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заявка), з оригіналом направлення та паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.

Оригінали заявок залишаються в органах соціального захисту населення. Завірені копії заявок у разі потреби надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, їх законним представникам.

Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції призначаються технічні засоби реабілітації, функції та оснащення яких відповідають функціональним можливостям відповідної особи.

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції та їх законним представникам виплачується компенсація за придбання допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому.

40. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, їх законні представники можуть відмовитися від технічного засобу реабілітації шляхом подання відповідної письмової заяви. У такому разі технічний засіб реабілітації видається наступній за списком особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції що перебувають на обліку та потребують такого засобу. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, які відмовилися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк, на який видається такий засіб, за винятком причин, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту.

У разі зміни медичних показань, що підтверджується індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заявки та фактичним виготовленням технічного засобу реабілітації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, їх законні представники можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший технічний засіб реабілітації.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, їх законними представниками неякісного технічного засобу реабілітації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заявці, спеціаліст органу соціального захисту населення або сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, позачергово видається інший технічний засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції технічний засіб реабілітації видається наступній за списком особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

У разі відсутності особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції за місцем проживання, зазначеним у заявці, спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про відсутність особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції за місцем проживання, копія якого надсилається рекомендованим листом з повідомленням відповідній особі. Якщо протягом 30 днів з дня надсилання акта органом соціального захисту населення особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції не отримали технічний засіб реабілітації та не подали з поважних причин документ, що підтверджує їх відсутність за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров’я, реабілітаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий наступній за списком особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Після отримання органом соціального захисту населення заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації та документа, передбаченого абзацом шостим цього пункту, такий засіб видається особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, їх законним представникам позачергово, а у разі відсутності зазначеного документа - в порядку черговості.

Форми акта про відсутність особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції за місцем проживання та заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації затверджуються Мінсоцполітики.

41. Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що посвідчують особу.

У разі видачі технічного засобу реабілітації уповноваженій особі до банку даних вносяться її персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові та вид, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу).

У разі письмової згоди особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, їх законних представників підприємство може здійснювати адресну доставку поштою технічних засобів реабілітації, крім тих, які потребують додаткового монтажу та/або зборки.

42. У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою, а для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - рішенням ВЛК або висновком ЛКК, орган соціального захисту населення подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

43. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації на мінімальний строк, або моделями підвищеної надійності та функціональності на максимальний строк, передбачений переліком згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються відповідно до їх функціональних можливостей кріслами колісними таких видів:

кріслом-каталкою;

низькоактивним кріслом колісним;

середньоактивним кріслом колісним;

активним кріслом колісним;

багатофункціональним кріслом колісним;

кріслом колісним з електроприводом;

електроскутером (за умови доплати);

дорожнім кріслом колісним;

дошкою для пересування (коляскою малогабаритною);

триколісним велосипедом для дітей з інвалідністю.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються двома кріслами колісними на вибір - базовими та/або моделями підвищеної надійності та функціональності (при цьому видається не більш як одне крісло колісне з електроприводом), перелік яких визначається Мінсоцполітики.

У разі забезпечення одним кріслом колісним таке крісло видається на мінімальний строк, передбачений згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”, двома кріслами колісними - на максимальний строк, передбачений переліком.

Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які виявили бажання отримати крісло колісне, яке не відповідає їх функціональним можливостям, таке крісло видається на максимальний строк, передбачений переліком згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені другим кріслом колісним або за бажанням можуть отримати компенсацію за друге крісло колісне. Крісло колісне повинне відповідати функціональним можливостям особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції.

Виплата компенсації за друге крісло колісне здійснюються на підставі фіскального чека, що підтверджує його придбання особою з інвалідністю, законним представником дитини з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції за фактичною вартістю виробу, але у розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики

Діти з інвалідністю, які досягли 14 річного віку, особи з інвалідністю та постраждалі внаслідок антитерористичної операції, які мають право на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електроприводом, за їх бажанням можуть бути забезпечені електроскутером шляхом безготівкового перерахування органом соціального захисту населення підприємству коштів у межах граничних цін на дорожнє крісло колісне з електроприводом. У такому разі решту вартості електроскутера підприємству сплачує особа з інвалідністю, законний представник дитини з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції або решту такої вартості може бути сплачено за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

Діти з інвалідністю забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

44. Особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю видається направлення на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електроприводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через органи соціального захисту населення.

45. Інформація про видачу технічного засобу реабілітації вноситься до банку даних працівниками підприємств, сервісних центрів, органів соціального захисту населення.

Орган соціального захисту населення робить відповідну відмітку в журналі реєстрації про безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги.

46. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни особа з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина з інвалідністю або їх законний представник подають органу соціального захисту населення заявку за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Орган соціального захисту населення оформляє відповідний оригінал направлення.

Ремонт і дострокова заміна технічних та інших засобів реабілітації

47. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 27 цього Порядку, на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого.

Ремонт технічних та інших засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за заявою особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, їх законних представників або за зверненням органу соціального захисту населення на підставі заяви особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників.

48. Технічні та інші засоби реабілітації, видані особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:

акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, органом соціального захисту населення (для протезно-ортопедичних виробів) або підприємством, сервісним центром із залученням фахівців органів соціального захисту населення (для технічних засобів реабілітації);

довідки про викрадення;

довідки ЛКК, висновку МСЕК, індивідуальної програми або висновку лікувально-профілактичного закладу про зміну антропометричних даних;

медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК, індивідуальною програмою або ЛКК, рішенням ВЛК.

Недоцільним вважається ремонт технічних та інших засобів реабілітації, якщо сукупна вартість ремонту становить більш як 70 відсотків граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики на відповідний рік.

49. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку лікаря підприємства з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

У разі заміни комплектувальних виробів під час проведення первинного протезування та післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки - стопа, для протезів стегна - стопа та механізм колінний) з обов’язковим внесенням підприємством, яке здійснило такий ремонт, відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

50. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобу реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться. Якщо особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники відмовилися від забезпечення новим технічним та іншим засобом реабілітації, післягарантійний ремонт раніше виданого засобу проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

У разі виявлення протягом гарантійного строку браку або поломки технічного та іншого засобу реабілітації, якщо вона не сталася з вини особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, орган соціального захисту населення може вимагати розірвання договору з підприємством та повернення сплаченої суми за технічний та інший засіб реабілітації, якщо підприємство безоплатно не усунуло недоліки технічного та іншого засобу реабілітації.

51. Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Здійснення розподілу та перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту, надання реабілітаційних послуг, виплати компенсації

52. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації і виплата компенсації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті (далі - бюджетні кошти).

Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання в межах виділених коштів, передбачених у державному бюджеті, для забезпечення:

протезно-ортопедичними виробами (протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами на хребет, ортезами на верхні кінцівки (крім компресійних рукавів при лімфодемі) та нижні кінцівки), допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (крім подушок протипролежневих);

протезами молочної залози, післяопераційними протезами, ліфами для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальними ліфами для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальником), ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами при лімфодемі;

ортопедичним взуттям;

кріслами колісними;

засобами реабілітації (допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для підйому, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблями та оснащенням, а також подушками протипролежневими);

спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації;

надання реабілітаційних послуг.

Пріоритетними напрямами використання бюджетних коштів є забезпечення протезами, ортезами, кріслами колісними.

Кошти на надання реабілітаційної послуги на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, та на інших підприємствах, установах, організаціях, що мають належні умови для їх надання, спрямовуються Мінсоцполітики органам соціального захисту населення через територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем знаходження таких закладів, якщо зазначені заклади не утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з урахуванням поданих пропозицій Фонду соціального захисту інвалідів з метою перерахування їх органам соціального захисту населення для оплати підприємствам на основі даних банку даних вартості виданих виробів та наданих послуг згідно з укладеними договорами та актами приймання-передачі робіт (надання послуг) та фактично перерахованих коштів підприємствам з початку бюджетного року.

53. Бюджетні кошти перераховуються підприємствам органом соціального захисту населення:

1) після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами шарнірними на нижні кінцівки на підставі:

актів приймання-передачі робіт (надання послуг), підписаних особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками, керівником (уповноваженою ним особою) підприємства та органом соціального захисту населення;

рахунка підприємства на оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, крім вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані, та інших документів, зазначених у пункті 37 цього Порядку;

2) після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи кріслами колісними на підставі:

актів приймання-передачі робіт (надання послуг), підписаний особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками, керівником (уповноваженою ним особою) підприємства та органом соціального захисту населення;

рахунка підприємства на оплату;

3) після забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації (крім протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірними на нижні кінцівки та крісел колісних); надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, надання реабілітаційних послуг на підставі:

актів приймання-передачі робіт (надання послуг), підписаний керівником (уповноваженою ним особою) підприємства та органом соціального захисту населення, до яких додається витяг з реєстру про видані особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

рахунка підприємства на оплату.

Оплата технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту, реабілітаційних послуг здійснюється за фактично виконані роботи, надані послуги не пізніше 14 робочих днів з дати надходження до органу соціального захисту населення акта приймання-передачі робіт (надання послуг) у межах граничної ціни, а у разі її перевищення - за рішенням Мінсоцполітики на підставі рекомендацій робочої групи із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка утворена при Мінсоцполітики.

Для виплати компенсації Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів з урахуванням поданих пропозицій зазначеного Фонду з метою перерахування їх органам соціального захисту населення.

Компенсація виплачується органами соціального захисту населення шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю, постраждалих внаслідок антитерористичної операції. Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв’язку з хворобою, компенсація виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.

Виплата компенсації здійснюється на підставі фіскального чека, який підтверджує придбання виробу у підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам.

Виплата компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією здійснюється на підставі фіскального чека.

Виплата компенсації за допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією; протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при лімфодемі; друге крісло колісне здійснюються на підставі фіскального чека, що підтверджує придбання виробів, передбачених додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів”, особою з інвалідністю, законним представником дитини з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції за фактичною вартістю виробу, у розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики згідно з черговістю.

Після виплати особі з інвалідністю, законному представнику дитини з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок такої особи) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до банку даних.

Рішення про компенсацію витрат приймається органами соціального захисту населення протягом не більш як 14 робочих днів з дня отримання фіскального чека, про що робиться відповідна відмітка у банку даних із зазначенням дати відшкодування.

Оригінал фіскального чека (оригінал) для виплати компенсації передається особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками до органу соціального захисту населення не пізніше чотирьох місяців з дати, зазначеної в фіскальному чеку.

Перевищення граничної ціни технічного та іншого засобу реабілітації може бути сплачено за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок взаємодії Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації затверджує Мінсоцполітики.

Відповідно до рішення Мінсоцполітики щороку у грудні місяці може передбачатися попередня оплата на строк не більше двох місяців для виконання індивідуальних заявок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

54. Моніторинг забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінка якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі здійснюється в порядку, визначеному Мінсоцполітики (далі - моніторинг).

Моніторинг здійснюється органами соціального захисту населення, Фондом соціального захисту інвалідів, його територіальними відділеннями постійно чи періодично з метою оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, удосконалення системи забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг.

Безпека та функціональні властивості технічних та інших засобів реабілітації, якість послуг з їх післягарантійного ремонту, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, повинні відповідати нормативній та технічній документації.

Державний контроль безпеки та функціональних властивостей технічних та інших засобів реабілітації, які є медичними виробами, здійснюється Держлікслужбою.

У разі звернення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників щодо невідповідності безпеки та функціональним властивостями технічних та інших засобів реабілітації, якості послуг з їх післягарантійного ремонту, Фонд соціального захисту інвалідів, його територіальні відділення, органи соціального захисту населення можуть надсилати такі звернення до відповідних органів, зокрема до Держлікслужби.”;

3) у додатку до постанови:

слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

назву додатка викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення”;

у пункті 3 виключити такі слова і цифри:

“ортези на стопу безшарнірні

1

1

06 12 03”;

у графі “Найменування виробу”:

абзац другий пункту 6 після слова “плаванням” доповнити словом “(купальник)”;

в абзаці третьому пункту 10 слова “сидіння на унітаз” замінити словами “підставка до унітазу”;

пункт 14 викласти в такій редакції:

“14.

Крісла-колісні:12 21


крісла-каталки

2 або 4
4 або 6

1низькоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1середньоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1активні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1багатофункціональні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1крісла колісні з електроприводом

8 або 10

1електроскутери (за умови доплати)

8 або 10

1дорожні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15


триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю

4

1

12 18 06”;

у примітках до додатка 1:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються строком на три роки. У разі численних уражень нижніх кінцівок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб разом із протезом нижніх кінцівок для купання одночасно може видаватися сидіння для ванни чи душу.”;

пункти 5 та 7 виключити;

4) доповнити постанову додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321

ПЕРЕЛІК
технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які може виплачуватися компенсація їх вартості

Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість

Код згідно з ISO 9999

1. Компресійний рукав при лімфодемі

1

1

04 06 06

2. Протези молочної залози

1,5

1

06 30 18

3. Ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник)

1,5

3


Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

4. Засоби для ходіння, керовані однією рукою:12 03

палиці (в тому числі палиці тактильні)

2 або 5

1

12 03 03

палиці з трьома або більше ніжками

2 або 5

1

12 03 16

милиці ліктьові

3 або 5

2

12 03 06

милиці з опорою на передпліччя

3 або 5

2

12 03 09

милиці пахові

3 або 5

2

12 03 12

5. Засоби для ходіння, керовані обома руками:12 06

ходунки-рамки

4 або 6

1

12 06 03

ходунки на колесах

4 або 6

1

12 06 06

ходунки-стільці

4 або 6

1

12 06 09

ходунки-столи

4 або 6

1

12 06 12

6. Допоміжні засоби для переміщення або переносу12 30

мотузкові сходи

2

1

12 30 12

кошики (стільці) для переносу

8 або 10

1

12 30 18

Засоби для пересування

7. Крісла-колісні:

12 21

крісла-каталки

2 або 4
4 або 6

1


низькоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1


середньоактивні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1


активні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1


багатофункціональні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1


крісла колісні з електроприводом

8 або 10

1


дорожні крісла колісні

2 або 4
4 або 6

1


дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15

триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю

4

1

12 18 06

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією

8. Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:21”.

аудіоплеєри

5

1


диктофони
годинники (на вибір):

5

1


- механічні

5

1


- електронні

2

1


мобільні телефони для письмового спілкування

5

1
вгору