Документ 238-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.06.2013. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.137)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 33, ст. 430 із наступними змінами):

1) у пункті 1.8 статті 1 слова та цифри "1 січня 2007 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2011 року";

2) у статті 3:

у пункті 3.4 слова та цифри "1 січня 2013 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2014 року";

в абзаці шостому пункту 3.7 слова та цифри "1 січня 2012 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2013 року".

2. Розділ Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5405-VI) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1. Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2014 року".

3. Розділ II "Прикінцеві положення" Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", та умови їх виконання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2014 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 травня 2013 року
№ 238-VII
вгору