Документ 2377-IV, попередня редакція — Редакція від 16.03.2014, підстава - 876-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.198 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.594 }

 
     У зв'язку з прийняттям Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     2. В абзаці першому пункту 7 частини третьої статті 71 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 2000 р., N 20, ст. 150) слова "позбавлення волі" замінити словами "арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі".
 
     3. У назві та абзаці першому статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, виховно-трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях" замінити словами "слідчих ізоляторах, установах виконання покарань або лікувально-трудових профілакторіях".
 
     4. У статті 44 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793):
 
     1) у частині першій слово "виправно-трудових" замінити словами "в установах виконання покарань";
 
     2) пункт 3 частини другої після слова "ув'язнення" доповнити словами "обмеження чи".

 
{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014 }

 
     6. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233):
 
     1) у частині другій статті 1 слово "Виправно-трудовим" замінити словом "Кримінально-виконавчим" ( 1129-15 );
 
     2) у статті 4:
 
     у першому реченні частини першої слова "а також тюрми Державного департаменту України з питань виконання покарань, що виконують і функції слідчих ізоляторів" виключити;
 
     у частині другій слова "або в тюрмі" виключити;
 
     у частині третій слова "у штрафному ізоляторі виправно-трудової колонії або в дисциплінарному ізоляторі виховно-трудової колонії" замінити словами "в дисциплінарному ізоляторі або карцері установи виконання покарань";
 
     частину четверту викласти в такій редакції:
 
     "У випадках і порядку, передбачених кримінально-виконавчим законодавством, засуджені можуть бути залишені для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора за їх письмовою згодою";
 
     3) у другому реченні частини четвертої статті 9 слова "Виправно-трудовим кодексом України для виду режиму виправно-трудової колонії" замінити словами "Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для рівня безпеки виправної колонії";
 
     4) абзац четвертий частини першої та частину другу статті 15 виключити;
 
     5) у другому реченні частини другої статті 17 слова "виправно-трудової установи" замінити словами "установи виконання покарань".
 
     7. У частині другій статті 19 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) слово "виправно-трудовим" замінити словом "кримінально-виконавчим".
 
     8. У пункті "б" статті 4, абзаці другому частини першої та частинах восьмій і дев'ятій статті 5 та пункті "а" статті 9 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455; 1995 р., N 10, ст. 64; 2001 р., N 40, ст. 193; 2004 р., N 7, ст. 49) слова "виправно-трудова установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа виконання покарань" у відповідному відмінку і числі.
 
     9. У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251):
 
     1) в абзаці десятому частини першої статті 1, абзаці десятому частини другої статті 5, назві та частині першій статті 10, частині першій статті 13 слова "виховно-трудові колонії" в усіх відмінках замінити словами "спеціальні виховні установи" у відповідному відмінку;
 
     2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
 
     "Організація та діяльність спеціальних виховних установ регламентується кримінально-виконавчим законодавством".

 
{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

 
{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
     12. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15, ст. 108):
 
     1) в абзаці третьому статті 1 слова "виправно-трудові установи, слідчі ізолятори, кримінально-виконавчі установи відкритого типу, арештні доми" замінити словами "установи виконання покарань, слідчі ізолятори";
 
     2) у статті 2 слова "виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, кримінально-виконавчих установ відкритого типу, арештних домів" замінити словами "установ виконання покарань, слідчих ізоляторів".
 
     13. У другому реченні частини першої статті 17 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258) слова "у виправно-трудових установах" замінити словами "в установах виконання покарань".
 
     II. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року "Про затвердження Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів Української РСР" ( n0001461-67 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 10, ст. 89);
 
     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24 липня 1970 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських Рад депутатів трудящих Української РСР" ( 2914-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 32, ст. 238);
 
     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 16 лютого 1972 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР" ( 450-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 8, ст. 43);
 
     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 1973 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР" ( 1528-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 111);
 
     Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28 грудня 1984 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і затвердженого ним Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР" ( 8214-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 2, ст. 29);
 
     Постанову Верховної Ради України від 6 травня 1993 року "Про тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях" ( 3194-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 267);
 
     пункт 10 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань" ( 312-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 35).
 
     III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2377-IVвгору