Документ 2373-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.493 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення абзацу восьмого підпункту 13.3.1 пункту 13.3
статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 49, ст. 527) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 29 червня 2010 року
N 2373-VIвгору