Документ 2372-IV, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Луківці Вижницького району
Чернівецької області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.160 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Луківці Вижницького району Чернівецької
області колишнє найменування - село Лукавці.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2372-IVвгору