Про Митний тариф України
Закон України; Тариф від 05.04.20012371-III
Документ 2371-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про Митний тариф України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.125 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III ( 2671-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст. 68
N 2952-III ( 2952-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133
N 3113-III ( 3113-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.237
N 3114-III ( 3114-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.233
N 370-IV ( 370-15 ) від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст. 64
N 420-IV ( 420-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 8-9, ст.85
N 651-IV ( 651-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.187
N 652-IV ( 652-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.188
N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 916-IV ( 916-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.335
N 981-IV ( 981-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.7
N 1043-IV ( 1043-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст. 24
N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.360 -
зміни втратили чинність на підставі Закону
N 2740-IV ( 2740-15 ) від 06.07.2005
N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1691-IV ( 1691-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.402
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 1820-IV ( 1820-15 ) від 18.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408
N 1893-IV ( 1893-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.409
N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.110
N 2269-IV ( 2269-15 ) від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.123
N 2470-IV ( 2470-15 ) від 15.03.2005, ВВР, 2005, N 14, ст.242
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.304
N 2715-IV ( 2715-15, 2715а-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005,
N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463
N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468
N 3455-IV ( 3455-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.233 }
{ Закон в редакції Закону N 1109-V ( 1109-16 ) від 31.05.2007,
ВВР, 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 676-VI ( 676-17 ) від 17.12.2008, ВВР, 2009, N 32-33, N 34-35,
N 36-37, ст.484
N 923-VI ( 923-17 ) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 27, ст.349
N 1016-VI ( 1016-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.327 }
{ Щодо запровадження тимчасової цільової надбавки до ставок
ввізного мита додатково див. Закон N 923-VI ( 923-17 )
від 04.02.2009 }
{ Додатково див. Лист Державної митної служби
№ 11/1-10.21/2619-ЕП ( v2619342-09 ) від 24.03.2009 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 15-рп/2009 ( v015p710-09 ) від 23.06.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
{ В редакції Закону
N 2829-VI ( 2829-17 ) від 21.12.2010, ВВР, 2011, N 27, ст.229 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455
N 5476-VI ( 5476-17 ) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.692 }

Митний тариф України - це систематизований згідно з
Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності
перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що
ввозяться на митну територію України.
Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка
базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.
Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком.
{ Митний тариф в редакції Закону N 2829-VI ( 2829-17 ) від
21.12.2010 див.: розділи I-V див. в ( 2371а-14 ), розділи VI-X
див. в ( 2371б-14 ), розділи XI-XV див. в ( 2371в-14 ), розділи
XVI-XXI див. в ( 2371г-14 )}
Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного
мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною
Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням
висновків Кабінету Міністрів України.
Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих
ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати
початку нового бюджетного періоду.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2371-IIIвгору