Про введення в дію Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
Постанова Верховної Ради України від 07.06.1996237/96-ВР
Документ 237/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 07.06.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
Про введення в дію Закону України
"Про захист від недобросовісної конкуренції"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.165 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( 236/96-ВР ) ввести в дію з 1 січня 1997 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 1996 року подати
пропозиції про внесення змін до чинного законодавства України у
зв'язку з прийняттям цього Закону.
3. Комісії Верховної Ради України з питань економічної
політики та управління народним господарством до 1 вересня 1996
року підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 червня 1996 року
N 237/96-ВРвгору