Документ 237-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.09.2019, підстава - 800-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 237
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1016 від 05.12.2018
№ 130 від 27.02.2019
№ 800 від 21.08.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, що додається.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2018 році згідно з додатком.

3. Обласним державним адміністраціям здійснити розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

4. Установити, що закупівля дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти та їх доставка здійснюється на засадах співфінансування:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Для закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, закупівля дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту та їх доставка здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 05.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

5. Установити, що в разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22), кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

6. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження розподілу обсягу субвенції, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 237
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. № 1016)

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в такому значенні:

тренер - особа, яка пройшла навчання для підготовки тренерів-педагогів, відповідно до переліку, затвердженого МОН;

тренер-педагог - особа, яка здійснює комплекс заходів з підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах для впровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22) (далі - Концепція “Нова українська школа”), відповідно до переліку, затвердженого МОН;

супервізор - тренер, тренер-педагог, працівник закладу післядипломної педагогічної освіти, працівник методичної служби, експерт, залучений до проведення сертифікації педагогічних працівників, директор закладу загальної середньої освіти, заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, який має право надавати професійну допомогу шляхом проведення індивідуальних та групових консультацій з питань організації та змісту навчального процесу, моніторингу якості навчання, проведення майстер-класів, що допомагають набувати професійних компетенцій та засвоювати нові професійні ролі і функції в умовах нової української школи тренерам-педагогам, вчителям, асистентам вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорам закладів загальної середньої освіти, заступникам директорів з навчально-виховної роботи (навчальної, виховної роботи) у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів;

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

супервізія щодо моніторингу, наставництва та експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (далі - супервізія) - професійна підтримка та спостереження супервізорів за роботою тренерів-педагогів, вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи (навчальної, виховної роботи) у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо засвоєння ними певних компетенцій, наставництво, виправлення помилок, що виникли у роботі.

{Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

3. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на:

1) закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

2) підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, а також підвищення кваліфікації:

директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту);

директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

вчителів початкової школи;

асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням;

вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів початкової школи;

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів;

3) проведення супервізії;

4) підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти (крім осіб, визначених в абзацах другому - сьомому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов).

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року; в редакції Постанови КМ № 800  від 21.08.2019}

5. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктами 2 і 3 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються такі видатки:

1) оплата праці тренерів за:

підготовку тренерів-педагогів та супервізорів;

підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - п’ятому, сьомому та восьмому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов;

2) оплата праці тренерів-педагогів за:

підготовку супервізорів;

підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - п’ятому, сьомому та восьмому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов;

3) оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, відповідно до програм, затверджених МОН;

4) оплата праці супервізорів за проведення супервізії;

5) оплата (у разі потреби) проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів, а також працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, в обсягах, передбачених Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. № 59;

6) придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції “Нова українська школа”;

7) придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

{Підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

8) підготовка, видання та тиражування, придбання навчальних матеріалів для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Концепції “Нова українська школа”;

{Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

9) підготовка, видання та тиражування навчальних матеріалів для класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм та методик, погоджених з МОН;

{Підпункт 9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

10) здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників.

{Підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

5-1. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються видатки на оплату послуг з підвищення кваліфікації осіб, визначених підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, що були надані суб’єктами підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством.

Відбір державних і комунальних закладів вищої та післядипломної освіти для надання послуг з підвищення кваліфікації осіб, визначених підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами на конкурсних засадах.

{Порядок та умови доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року; в редакції Постанови КМ № 800  від 21.08.2019}

6. Видатки, визначені підпунктами 1-9 пункту 5 цих Порядку та умов, здійснюються закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

Видатки, визначені підпунктом 10 пункту 5 цих Порядку та умов, здійснюються закладами освіти, що направляють педагогічних працівників для підвищення кваліфікації.

7. Оплата праці, проживання, харчування і проїзду тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів та оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється на підставі актів виконаних робіт у порядку, визначеному у договорі підряду, що укладається між тренером, тренером-педагогом, супервізором, працівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, який залучений до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, та керівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

8. Оплата праці тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється за ставками погодинної оплати у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук за проведення навчальних занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

9. Кількість занять (тренінгів) з підготовки тренерів-педагогів, занять (тренінгів) з підвищення кваліфікації (для запровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик) вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників, визначається МОН.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

10. Підвищення кваліфікації вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин (крім вчителів початкової школи), здійснюється в окремих групах.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

11. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням видатків, зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

12. Відповідні місцеві ради мають право передавати субвенцію як міжбюджетний трансферт іншим місцевим бюджетам.

13. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з урахуванням таких критеріїв:

за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов:

- 25 відсотків - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції “Нова українська школа”. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості класів у початкових школах (1-4 класів у структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці;

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

- 40 відсотків - на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості учнів 1-4 класів у початкових школах (або структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 35 відсотків - на закупівлю музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості початкових шкіл (структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують початкову освіту) в адміністративно-територіальній одиниці;

{Абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 130 від 27.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року}

за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов:

- не менше 60 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 1-5 пункту 5 цих Порядку та умов;

- не більше 30 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 6-9 пункту 5 цих Порядку та умов;

- не більше 10 відсотків - на здійснення видатків, визначених підпунктом 10 пункту 5 цих Порядку та умов. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється пропорційно до кількості вчителів, асистентів вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничо-математичних дисциплін, електронних підручників, що підвищують кваліфікацію.

14. Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, субвенцію на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в таких органах.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

16. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів.

17. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 10 числа наступного місяця МОН інформацію про використання субвенції.

19. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Порядок та умови в редакції Постанови КМ № 1016 від 05.12.2018}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2018 р. № 237

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2018 році

тис. гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету

Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки розвитку)

Підготовка тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин (видатки споживання)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

45 846,8

17 235,9

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

37 792,5

15 934,6

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

72 429,1

24 183,7

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

38 019,3

13 126,8

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

37 420,7

14 417,8

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

42 901,1

17 761,8

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

38 360,9

13 471,5

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

41101

15 423,7

10100000000

Обласний бюджет Київської області

51 103,7

17 551,3

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

24 743

10 060,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

15 157,6

5 608,7

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

70 916,3

28 528,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

29 710,3

10 201,2

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

60 090,1

20 806,1

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

35 655,5

12 781,2

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

40 726,7

17 451,5

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

25 224,8

9 583,4

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

34 510,7

15 080,4

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

54 772,3

18 492,1

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

27 582

9 820,9

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

37 595,3

15 302,3

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

31 750,6

11 845,5

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

25 884,9

9 824,5

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

26 164,7

9 560

26000000000

Бюджет м. Києва

53 320,1

16 252,3


Разом


998 780

370 306,8
вгору