Документ 2362-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України
з питань з'ясування обставин використання
бюджетних коштів керівництвом Державного
комітету України з державного
матеріального резерву
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.473 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 87 Регламенту Верховної Ради України
( 1861-17 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань з'ясування обставин використання бюджетних коштів
керівництвом Державного комітету України з державного
матеріального резерву (далі - Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії з'ясувати обставини
використання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету
України з державного матеріального резерву, встановити
відповідність вимогам закону здійснення Державним комітетом
України з державного матеріального резерву господарської
діяльності та обґрунтованості укладення ним угод на придбання та
реалізацію товарно-матеріальних цінностей, раціональності та
доцільності витрачання бюджетних коштів, вивчити обставини
викривлення показників звітної документації, обставини підробки
документів та зловживання владою і посадовим становищем
керівництвом Державного комітету України з державного
матеріального резерву.
3. Встановити кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
виходячи з такого представництва:
фракція Партії регіонів - два народних депутати України;
фракція "Блок Юлії Тимошенко" - один народний депутат
України;
фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА"- один
народний депутат України;
фракція Комуністичної партії України - один народний депутат
України;
фракція "Блок Литвина" - один народний депутат України;
позафракційний - один народний депутат України.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Олійника Володимира Миколайовича (фракція Партії
регіонів), заступником голови Тимчасової слідчої комісії -
народного депутата України Рибакова Ігоря Олександровича
(позафракційний).
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
БЕВЗЕНКА - фракція Партії регіонів; Валерія Федоровича
ТКАЧА - фракція Блоку "НАША УКРАЇНА - Романа Володимировича НАРОДНА САМООБОРОНА".
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
шість місяців з дня прийняття цієї Постанови.
8. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 червня 2010 року
N 2362-VIвгору