Документ 2360-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2001. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність
авіації

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.116 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України ( 80731-10, 80732-10 ) про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. Статтю 111 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
     "Виконання польотів з порушенням нормативно-правових актів, які регулюють діяльність авіації, -
 
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У частині першій статті 218 слова і цифри "частинами першою, третьою і четвертою статті 111" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою, четвертою і п'ятою статті 111".
 
     3. У частині першій статті 228 слова "безпеки руху" замінити словами "безпеки авіації".
 
     4. У пункті 4 частини першої статті 255 слова і цифри "частини перша, третя і четверта статті 111" замінити словами і цифрами "частини перша, третя, четверта і п'ята статті 111".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2360-IIIвгору