Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо встановлення відповідальності
за порушення законодавства про племінну справу
у тваринництві

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.115 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 107-1 такого змісту:
"Стаття 107-1. Порушення законодавства про племінну справу у
тваринництві
Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві:
оформлення племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні
(генетичні) ресурси без урахування даних офіційного обліку
продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом,
імуногенетичного контролю, внесення до документів з племінної
справи недостовірних даних, використання для відтворення
неатестованих та недопущених до відтворення плідників,
недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних
вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання
племінних (генетичних) ресурсів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
посадових осіб - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри
"статтею 106-2" замінити словом та цифрами "статтями 106-2,
107-1".
3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту:
"державних органів управління племінною справою у
тваринництві (стаття 107-1)".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2359-III


Публікації документа