Документ 2356-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.453 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263) такі зміни:
1. В абзаці другому пункту 1 статті 33 слова "капітальний
ремонт" замінити словами "капітальний та поточний ремонт".
2. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до
додатка до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 червня 2010 року
N 2356-VI

Додаток
до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік"
ЗМІНИ
до додатка N 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України
на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Розподіл
видатків Державного бюджету
України на 2010 рік"

(тис.грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування показників| Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Разом | | прог- |функ- | згідно з |------------------------------------------------------+------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата | комунальні | | | | оплата |комунальні | | | |видат- |класи-| ( v0604201-01 ) | | | праці | послуги та | | | | праці |послуги та | | | |ків та |фіка- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- | ції | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | |ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | | бюд- | | | | | | | | | | | | | | | жету | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |3110000| |Державна служба |9 995,1 |9 995,1 |6 362,9 |942,1 | |9 255 000,0 |3 255 810,5 | | |5 999 189,5 |9 264 995,1 | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |3111000| |Апарат Державної |9 995,1 |9 995,1 |6 362,9 |942,1 | |9 255 000,0 |3 255 810,5 | | |5 999 189,5 |9 264 995,1 | | | |служби автомобільних | | | | | | | | | | | | | | |доріг України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |3111050| 0456 |Будівництво, | | | | | |3 143 300,0 | | | |3 143 300,0 |3 143 300,0 | | | |реконструкція, | | | | | | | | | | | | | | |капітальний та поточний | | | | | | | | | | | | | | |ремонт автомобільних | | | | | | | | | | | | | | |доріг загального | | | | | | | | | | | | | | |користування (міжміське | | | | | | | | | | | | | | |сполучення), задіяних до | | | | | | | | | | | | | | |підготовки та проведення | | | | | | | | | | | | | | |в Україні фінальної | | | | | | | | | | | | | | |частини чемпіонату | | | | | | | | | | | | | | |Європи 2012 | | | | | | | | | | | | | | |року з футболу | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6650000| |Національне агентство |11 244,7 |4 244,7 |2 107,0 | |7 000,0 | | | | | |11 244,7 | | | |України з питань | | | | | | | | | | | | | | |підготовки та проведення | | | | | | | | | | | | | | |в Україні фінальної | | | | | | | | | | | | | | |частини чемпіонату | | | | | | | | | | | | | | |Європи 2012 року | | | | | | | | | | | | | | |з футболу | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6652000| |Державна служба | | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |6652020| 0456 |Будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |реконструкція, | | | | | | | | | | | | | | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | | | | | | |(міжміське сполучення), | | | | | | | | | | | | | | |задіяних до підготовки | | | | | | | | | | | | | | |та проведення в Україні | | | | | | | | | | | | | | |фінальної частини | | | | | | | | | | | | | | |чемпіонату Європи 2012 | | | | | | | | | | | | | | |року з футболу | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору