Документ 2353-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.1992
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.06.1992. Подивитися в історії? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.456 )

З метою вдосконалення дії Закону Української РСР "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Внести такі доповнення до Закону Української РСР "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ):
1. Доповнити статтю 1 новою частиною третьою такого змісту:
"Дія цієї статті поширюється на осіб, громадян України, які
постійно проживали в Україні і яких з різних причин було
переміщено за межі колишнього Радянського Союзу, необгрунтовано
засуджено військовими трибуналами, Верховним Судом Союзу РСР чи
піддано репресіям позасудовими органами."
У зв'язку з цим вважати частину третю статті частиною
четвертою.
2. Доповнити частину першу статті 5 такими словами: "Виплата
компенсацій спадкоємцям не провадиться, крім випадків, коли
компенсація була нарахована, але не одержана реабілітованим."
3. Доповнити статтю 7 частинами сьомою і восьмою такого
змісту:
"Надати Верховному Суду України повноваження щодо перегляду
в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами кримінальних
справ, розглянутих Верховними Судами Української РСР, Союзу РСР,
військовими трибуналами та позасудовими органами, в тому числі за
межами територій колишнього Радянського Союзу, щодо осіб, які на
момент застосування репресій були громадянами України. Надати право судам поширювати дію статей 4-6 цього Закону на
осіб, реабілітованих в загальному порядку, коли є підстави
розглядати факт притягнення їх до кримінальної відповідальності за
статтями 58-1 та 80 Кримінального Кодексу Української РСР 1927
року як політичну репресію".
4. У найменуванні і тексті Закону слова "Української РСР",
"УРСР" та "Радою Міністрів УРСР" замінити відповідно словами
"України" та "Кабінетом Міністрів України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2353-XIIвгору