Документ 2344-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.185 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 426; 1995 р., N 44, ст. 329;
1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 1999 р.,
N 24, ст. 209; 2002 р., N 52, ст. 379; 2003 р., N 27, ст. 209;
2004 р., N 7, ст. 52; 2005 р., N 4, ст. 101) такі зміни:
1. У пунктах 1 і 2 статті 9 слова і цифри "та війни з
імперіалістичною Японією 1941-1945 років" замінити словами і
цифрами "1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною
Японією".
2. Статтю 10 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) дружин (чоловіків) померлих партизанів, підпільників та
військовослужбовців, які проходили службу у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та
війни 1945 року з імперіалістичною Японією, і нагороджені за цей
період орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних),
які не одружилися вдруге".
3. У частині першій статті 12:
пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами
"лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення";
пункти 7 і 15 викласти в такій редакції:
"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання";
"15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України".
4. У частині першій статті 13:
пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами
"лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення";
абзац перший пункту 3 доповнити словами "з компенсацією
вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад";
пункти 7, 19 і 22 викласти в такій редакції:
"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і
на особу, яка супроводжує інваліда I групи";
"19) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України";
"22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним
керуванням (за наявності медичних показань) на термін експлуатації
до десяти років (з наступною заміною на новий); виплата
компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів
або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається
Кабінетом Міністрів України".
5. У частині першій статті 14:
пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами
"лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення";
пункти 7 і 14 викласти в такій редакції:
"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання";
"14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України".
6. У частині першій статті 15:
пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами
"лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення";
пункти 7 і 16 викласти в такій редакції:
"7) безплатний, проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання";
"16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України".
7. У частині першій статті 16:
пункт 4 після слів "забезпечення ліками" доповнити словами
"лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами
медичного призначення";
доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України";
пункт 16 викласти в такій редакції:
"16) безплатне користування внутріміським транспортом
(трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними
переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській
місцевості - автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому
числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від
відстані і місця проживання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Витрати на забезпечення безплатного проїзду ветеранів
війни, передбаченого цим Законом, здійснюються за рахунок коштів
Державного бюджету України у порядку та на умовах, що визначаються
Кабінетом Міністрів України.
3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2344-IVвгору