Про введення в дію Закону України "Про банкрутство"
Постанова Верховної Ради України від 14.05.19922344-XII
Документ 2344-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.1992
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 21.10.2019, підстава - 2597-VIII. Подивитися в історії? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про банкрутство"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст. 441 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про банкрутство" ( 2343-12 )
з 1 липня 1992 року.
Для сільськогосподарських підприємств даний Закон набирає
чинності з 1 січня 1993 року.

2. Кабінету Міністрів України до 1 червня 1992 року:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
чинних законодавчих актів України у відповідність із Законом
України "Про банкрутство"; привести у відповідність із вказаним Законом рішення Уряду
України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами та відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать зазначеному Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 травня 1992 року
N 2344-XIIвгору