Про проект Закону України про охорону здоров'я населення
Постанова Верховної Ради України від 14.05.19922342-XII
Документ 2342-XII, поточна редакція — Прийняття від 14.05.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про охорону
здоров'я населення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні основні положення проекту
Закону України про охорону здоров'я населення.
2. Комісіям Верховної Ради України розглянути і до 25 травня
ц. р. подати свої зауваження і пропозиції до зазначеного проекту
Закону України в робочу групу в складі представників Комісії
Верховної Ради України з питань здоров'я людини, Уряду України та
науковців.
3. Робочій групі узагальнити подані матеріали до проекту
Закону України про охорону здоров'я населення і внести його на
розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 травня 1992 року
N 2342-XIIвгору