Документ 2341-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Збройні Сили України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.188 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Збройні Сили України"
( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48,
ст. 410) такі зміни:
1) у статті 1:
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі
чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право
застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
відбиття ударів засобів повітряного нападу по важливих
державних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється
черговими силами;
припинення порушення державного кордону України повітряними
суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд
(сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами
(вертольотами), або застосовують зброю;
припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному
просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення
терористичного акту;
примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних
суден;
забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України
завдань щодо відсічі можливій збройній агресії проти України,
забезпечення недоторканності повітряного простору та підводного
простору в межах територіального моря України, запобігання
терористичним актам у випадках, передбачених іншими законами".
У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно
частинами четвертою - восьмою;
у частині восьмій слова "частиною третьою" замінити словами
"частинами третьою і четвертою";
2) абзац шостий статті 9 викласти в такій редакції:
"визначає порядок застосування зброї і бойової техніки
з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, у тому числі
черговими силами, Збройних Сил України в мирний час у разі
виконання ними завдань у випадках, визначених частинами третьою -
четвертою статті 1 цього Закону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2341-IVвгору