Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016234
Документ 234-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2018, підстава - 867-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. № 234
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 867 від 19.10.2018}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651, № 81, ст. 2702, № 88, ст. 2945) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 234

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758

1. У пункті 4 постанови слова і цифри “до 1 квітня 2016 р.” замінити словами і цифрами “до 1 травня 2016 р.”.

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“6. “НАК “Нафтогаз України” до 30 квітня 2016 р. (включно) придбаває природний газ відповідно до абзаців першого та третього пункту 5 цього Положення за ціною, визначеною на рівні 1590 гривень за 1000 куб. метрів (без урахування податку на додану вартість), що у відповідному випадку збільшується на тариф на послуги з транспортування природного газу в точці входу до газотранспортної системи.”;

в абзаці другому слова і цифри “з 1 квітня 2016 р.” замінити словами і цифрами “з 1 травня 2016 р.”;

2) у пункті 12:

в абзаці першому формулу “Цр = (Цопт х Кцптр) х Кпдв (гривень за 1000 куб. метрів)” замінити такою формулою:

“Цр = (Цоптптр) х Кпдв (гривень за 1000 куб. метрів)”;

абзаци другий - дев’ятий замінити абзацами такого змісту:

“де Цр - роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності);

Цопт - регульована оптова ціна на природний газ для постачальника природного газу на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу;

Вп - максимальна торгова націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками відповідно до додатка 2;

Тт - тариф на послуги з транспортування природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість);

Тр - тариф на послуги з розподілу природного газу, установлений НКРЕКП (без урахування податку на додану вартість);

Кпдв - коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість, визначений відповідно до Податкового кодексу України.

Роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів в окремих періодах з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2017 р. (включно) можуть бути диференційовані залежно від виду та обсягів використання природного газу.”;

3) у пункті 13:

в абзаці першому слова і цифри “На період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно)” замінити словами і цифрами “З 1 жовтня 2015 р.”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) для індивідуального опалення або комплексного використання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) - 7,188 гривні за 1 куб. метр, крім обсягів до 1200 куб. метрів, що використані за період з 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. (включно), за ціною 3,6 гривні за 1 куб. метр.”;

в останньому абзаці слова і цифри “з 1 квітня 2016 р.” замінити словами і цифрами “з 1 травня 2016 р.”;

4) у пункті 13-1:

в абзаці першому слова і цифри “по 31 березня 2016 р.” замінити словами і цифрами “по 30 квітня 2016 р.”;

в абзаці другому слова і цифри “з 1 квітня 2016 р.” замінити словами і цифрами “з 1 травня 2016 р.”;

5) у пункті 16:

в абзаці першому слова і цифри “по 31 березня 2016 р.” замінити словами і цифрами “по 30 квітня 2016 р.”;

в абзацах другому та четвертому слова “до газотранспортної системи” замінити словами “до магістральних газопроводів”;

в останньому абзаці слова і цифри “з 1 квітня 2016 р.” замінити словами і цифрами “з 1 травня 2016 р.”.вгору