Документ 234-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2017, підстава - 239-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2006 р. N 234
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р.
N 135 ( 135-94-п ) "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду
та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів
про охорону праці";
постанову Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р.
N 795 ( 795-2000-п ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення стану
охорони праці на підприємствах вугільної промисловості і посилення
державного нагляду за безпечним проведенням робіт на виробництвах
та об'єктах підвищеної небезпеки".

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 234
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У тексті Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та
реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 червня 1994 р. N 431 ( 431-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 10,
ст. 254; Офіційний вісник України, 1999 р., N 3, ст. 100), та
додатку до нього слова "Держнаглядохоронпраці" та "Державний
комітет України по нагляду за охороною праці" замінити відповідно
словами "Держпромгірнагляд" та "Державний департамент промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" у відповідному
відмінку.
2. У пункті 2 Положення про порядок здійснення державного
гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 1995 р. N 134 ( 134-95-п ) (ЗП України,
1995 р., N 5, ст. 126), слово "Держнаглядохоронпраці" замінити
словом "Держпромгірнагляд".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від
10 жовтня 2001 р. N 1320 ( 1320-2001-п ) "Про затвердження
Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2001-2005 роки" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 42, ст. 1884):
1) у пунктах 2 і 3 постанови слова "Державний департамент з
нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами
"Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду" у відповідному відмінку;
2) у розділі 4 Національної програми, затвердженої зазначеною
постановою ( 1320-2001-п ), слово "Держнаглядохоронпраці" замінити
словом "Держпромгірнагляд".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 239
( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }вгору