Документ 233_020, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - 233_002-18


{ Угода втратила чинність на підставі Угоди
( 233_002-18 ) від 22.05.2018 }
Угода
про співробітництво між Головним архівним управлінням
при Кабінеті Міністрів України і Архівним департаментом
Естонської Республіки

Дата підписання: 04.11.1994 Дата набуття чинності для України: 04.11.1994
Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України і
Архівний департамент Естонської Республіки, що далі звуться
Сторонами, керуючись взаємним прагненням до дальшого розвитку
більш тісних ділових і професійних зв'язків між архівними
установами обох країн, домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони будуть розвивати співробітництво на основі
взаєморозуміння і з дотриманням відповідних законодавств обох
держав, а також міжнародних угод.
Стаття 2
Сторони будуть розвивати обмін досвідом між державними
архівними установами по зацікавлених напрямках діяльності. З цією метою сторони будуть розвивати співробітництво,
обмінюватись інформацією та професійним досвідом, здійснювати
обмін спеціалістами-архівістами на взаємній основі. Конкретні
напрями і умови цих обмінів будуть визначатись по домовленості між
відповідними архівними установами.
Стаття 3
Сторони звертають особливу увагу на задоволення
соціально-правових потреб громадян. В першу чергу будуть
здійснюватись пошуки документів на запити репресованих осіб. Такі
виявлення будуть виконуватись швидко і безкоштовно.
Стаття 4
Сторони будуть представляти одна одній копії архівних
документів з метою поповнення архівних фондів Сторін документами,
що містять інформацію з історії України та Естонії. Виявлення
документів, копіювання і обмін копіями буде проводитись
безкоштовно і на еквівалентній основі по домовленості сторін або
по прийнятих до Сторін договірних цінах.
Стаття 5
Сторони будуть вирішувати питання про передачу виявлених в
фондах державних архівів непрофільних документів, а також
документів, що представляють інтерес іншій Стороні, шляхом
переговорів в відповідності із законодавством обох держав і
міжнародних угод.
Стаття 6
Сторони будуть розвивати співробітництво по виявленню і
поверненню архівних документів, які вивезені з України та Естонії
в ході війн або незаконним шляхом.
Стаття 7
Сторони будуть передавати одна одній списки опублікованих
протягом календарного року довідкових матеріалів по архівних
документах.
Стаття 8
Сторони будуть обмінюватись внутрідержавними законодавчими та
іншими нормативними актами, що регламентують питання роботи
архівних установ, а також науково-методичною літературою з
архівознавства (правила роботи, наукові праці, статті, публікації
документів, матеріали наукових конференцій і семінарів та ін.).
Стаття 9
Сторони будуть здійснювати спільні публікації архівних
документів, влаштовувати документальні виставки, семінари і
конференції на основі відповідних угод.
Стаття 10
Сторони будуть сприяти науковим дослідникам іншої Сторони в
роботі в її державних архівах. У відповідності з законодавством
держав і правилами роботи архівів вони будуть одержувати доступ до
архівних документів, описів, довідників і публікацій, що
стосуються тем їх досліджень.
Стаття 11
Сторони будуть розвивати співробітництво в міжнародних
архівних установах.
Стаття 12
Ця угода може бути доповнена або змінена по спільній
письмовій згоді Сторін.
Стаття 13
Ця угода не буде суперечити іншим формам спеціальних
контактів в галузі архівної справи, що будуть здійснюватись по
взаємній згоді Сторін.
Стаття 14
Ця Угода вступає в силу з дня підписання і діє протягом п'яти
років. Угода може бути продовжена на наступні п'ять років при
умові, якщо одна з Сторін не пізніше ніж за 6 місяців до
закінчення терміну її дії не повідомить письмово про намір
розірвання цієї угоди.
Угоду складено 4 листопада 1994 р. на українській та
естонській мовах в двох екземплярах. При тлумаченні угоди обидва
тексти мають однакову силу.
За Головне архівне управління За Архівний департамент
при Кабінеті Міністрів України Естонської Республіки
Борис ІВАНЕНКО Пееп ПИЛЛАКвгору