Угода між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі культури, освіти і науки
Угода Кабінету Міністрів України; Естонія; Міжнародний документ від 16.03.1994
Документ 233_007, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.03.1994


Угода між Урядом України і Урядом
Естонської Республіки і про співробітництво
в галузі культури, освіти і науки

Дата підписання: 16.03.1994 Дата набуття чинності: 16.03.1994
Уряд Естонської Республіки і Уряд України, які надалі
іменуються "Сторонами", - бажаючи сприяти розвитку взаємних зв'язків у галузі
культури, освіти, науки та спорту, - вважаючи розвиток зв'язків у галузі культури, освіти, науки
та спорту між державами, органами місцевого самоврядування,
відповідними організаціями та установами, а також між громадянами
важливою умовою збагачення культури обох країн і народів, погодились про таке:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть прямі контакти і
співробітництво між університетами, іншими учбовими закладами та
науково-дослідними установами обох країн, сприятимуть обміну
вченими, викладачами, фахівцями та студентами.
Стаття 2
Сторони заохочуватимуть обмін інформацією, документами та
публікаціями, що стосуються освіти, науки і культури.
Стаття 3
Сторони заохочуватимуть запрошення відповідних установ,
організацій, колективів, а також вчених і діячів культури другої
країни на міжнародні конгреси, колоквіуми, симпозіуми, семінари та
інші аналогічні заходи, що проводяться в їхніх країнах.
Стаття 4
Сторони сприятимуть вивченню та викладанню мови, літератури
та історії культури другої країни, організації з цією метою шкіл,
класів, а також літніх курсів.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть обмін інформацією про систему освіти
і учбовими матеріалами з культури, історії та географії з метою
надання одне одному адекватної інформації про свої країни і
розвиток освіти і культурного життя.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть співробітництво між національними
бібліотеками обох країн і організують міжбібліотечний обмін
публікаціями, що являють спільний інтерес.
Стаття 7
Сторони сприятимуть обміну художніми та науковими виставками,
фотовиставками та виставками книг.
Стаття 8
У сфері музичного та сценічного мистецтва обидві Сторони
підтримуватимуть участь своїх представників у музичних та інших
культурних заходах, що проводяться в другій країні, та
заохочуватимуть гастрольні виступи художніх колективів та окремих
виконавців.
Стаття 9
Сторони сприятимуть співробітництву в галузі археології,
музеєзнавства, а також у сфері збереження та реставрації
історичної та архітектурної спадщини і обмінюватимуться
відповідними публікаціями.
Стаття 10
Сторони заохочуватимуть прямі контакти між радіо- і
телевізійними компаніями обох країн, сприяючи обміну програмами та
взаємними візитами журналістів.
Стаття 11
Сторони заохочуватимуть прямі контакти між регіонами та
органами місцевого самоврядування двох країн, в тому числі обміни
делегаціями, колективами народної творчості.
Стаття 12
Сторони заохочуватимуть прямі контакти між спортивними і
молодіжними організаціями двох країн, обміни делегаціями,
командами, тренерами, експертами та студентами, а також
інформацією і документами про різні види спорту та молодіжну
діяльність.
Стаття 13
Для виконання цієї Угоди відповідні міністерства Сторін
підготують програми співробітництва в галузі культури, освіти і
науки на 2-3 роки. Такі програми включатимуть також фінансові
умови та зобов'язання Сторін.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і лишається в
силі протягом п'яти років. Її дія автоматично продовжується на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить у
письмовій формі другу Сторону про бажання денонсувати цю Угоду.
При цьому дія цієї Угоди припиняється по закінченню шести місяців
від дня отримання відповідного письмового повідомлення. Вчинено в м. Києві 16 березня 1994 року в двох примірниках,
кожний українською, естонською та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. При різному тлумаченні положень цієї Угоди за основу
приймається текст російською мовою.
За Уряд України За Уряд Естонської
Республіки
(підпис) (підпис)вгору