Документ 233_002-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2017
( Остання подія — Припинення дії, відбудеться 01.01.2022. Подивитися в історії? )

ПРОГРАМА
співробітництва між Міністерством культури України і Міністерством культури Естонської Республіки на 2017-2021 роки


Дата підписання:

03.04.2017


Дата набрання чинності для України:

03.04.2017

Міністерство культури України і Міністерство культури Естонської Республіки (далі - Сторони),

відповідно до положень Угоди між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури Естонської Республіки про співробітництво у галузі культури від 1 квітня 1996 р.,

зосереджуючись на пріоритетності невід'ємних прав особистості на культурну самобутність, свободу творчості, форми культурного самовираження, доступ до культурних цінностей та задоволення духовних потреб,

визнаючи рівну гідність національних культур усіх народів і прагнучи сприяти їхньому взаємозбагаченню при повазі до самобутності кожної з них,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони продовжують розвивати культурні обміни та співробітництво у сферах театрального, музичного та образотворчого мистецтва, кіно, літературної, бібліотечної і музейної справи, народної творчості, охорони і реставрації пам'ятників й інших об'єктів культурно-історичної спадщини.

Стаття 2

Сторони обмінюються досвідом щодо участі у програмах Європейського Союзу та Ради Європи у сфері культури, а також досвідом реалізації конвенцій ЮНЕСКО, до яких долучились Сторони.

Стаття 3

Сторони співпрацюють та обмінюються досвідом у сфері розвитку культурних і креативних індустрій як важливого елементу зміцнення національної культурної самобутності та сприяння економічному розвитку і благополуччю.

Стаття 4

Сторони сприяють участі представників своїх держав у круглих столах, семінарах та конференціях, організованих на території держави іншої Сторони комунікативних заходах, присвячених питанням культури, мистецтва та міжнаціональних відносин.

Стаття 5

Сторони підтримують обмін делегаціями експертів з метою обміну кращими практиками культурної політики, стратегічного планування, системи фінансування, інших питань здійснення культурної політики та менеджменту у сфері культури.

Стаття 6

Сторони обмінюються інформацією щодо найважливіших заходів, святкувань та традиційних свят в українській і естонській культурах, фольклорних та фестивалів народного мистецтва, що проводяться на професійному та аматорському рівнях.

Сторони сприяють обміну мистецькими колективами, виконавцями та фахівцями у зазначених вище сферах, а також їх участі в міжнародних та спільних двосторонніх проектах.

Сторони підтримують співробітництво між українськими і естонськими народними митцями та колективами, фахівцями, установами народного мистецтва і регіональними організаціями, а також сприяють їх участі в міжнародних виставках, симпозіумах, семінарах, дискусіях і майстер-класах, що відбуваються на території держав Сторін.

Стаття 7

У сфері сучасної хореографії і балету, на засадах паритету, Сторони сприяють співробітництву та обміну інформацією між сольними виконавцями і колективами класичного, сучасного, народного танцю і балету, критиками та експертами у сфері хореографії і балету держав Сторін.

Сторони сприяють участі сольних виконавців і колективів, танцювальних критиків і експертів в міжнародних танцювальних фестивалях, семінарах, майстер-класах та інших заходах, що відбуваються на території держави іншої Сторони; Сторони також сприяють реалізації спільних двосторонніх і багатосторонніх проектів.

Стаття 8

Сторони сприяють співробітництву та обміну інформацією між українськими і естонськими театральними установами і спілками театральних діячів.

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між театрами; надають допомогу в організації візитів фахівців у галузі театру (режисери, критики, театрознавці та ін.), а також сприяють обміну театральними колективами чи солістами та їх участі у міжнародних театральних фестивалях, що проводяться на територіях держав Сторін.

Стаття 9

Сторони сприяють співробітництву та обмінам між Державним агентством України з питань кіно та Естонським інститутом кіно, професійними об'єднаннями та організаціями у сфері кіно, такими як кіностудії, кінофестивалі, національні спілки тощо.

Сторони надають взаємну підтримку в організації Днів українського кіно в Естонській Республіці та Днів естонського кіно в Україні.

Сторони обмінюються інформацією про міжнародні кінофестивалі, семінари, дискусії та двосторонні проекти у сфері кінематографії, які проводяться на території їх держав, а також надають підтримку кіновиробників та фахівців держави-партнера у відповідних заходах.

Сторони заохочують та підтримують спільне кіновиробництво.

Стаття 10

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між музеями та бібліотеками обох держав, зацікавленими у співпраці спрямованій на дослідження і оприлюднення матеріалів щодо української мови, культури та історії культури в Естонській Республіці, а також дослідження і оприлюднення наявних матеріалів щодо естонської мови, культури та історії культури в Україні.

Сторони співпрацюють у сфері обміну досвідом та інформацією щодо використання передових технологій у системі управління бібліотечними та музейними фондами.

Сторони сприяють обміну інформацією про проведення міжнародних симпозіумів, семінарів та інших заходів у цих галузях, які проходять на території України та Естонської Республіки, а також сприяють участі експертів держави-партнера у зазначених заходах.

Установи, які зацікавлені взяти участь у цих заходах обговорюють усі питання безпосередньо з організаторами заходу.

Стаття 11

Сторони підтримують, у межах своїх можливостей, переклад та публікацію літературних творів українських та естонських авторів, сприяють роботі перекладачів, а також підтримують організацію пов'язаних з цим заходів, включаючи дискусії, семінари, симпозіуми, презентації книг, перекладів та авторів.

Сторони сприяють спільній участі у міжнародних книжкових ярмарках, літературних фестивалях та інших міжнародних літературних та книжкових мистецьких подіях, які організовуються на території держави іншої Сторони.

Стаття 12

Сторони сприяють співпраці у сфері збереження та відновлення культурної спадщини шляхом сприяння обміну досвідом, інформацією, ноу-хау, візитами фахівців і публікацій матеріалів у цій галузі.

Сторони сприяють встановленню прямих контактів між установами та організаціями, що опікуються охороною культурної спадщини, а також сприяють обміну фахівцями у сфері культурної спадщини та їх участі у міжнародних наукових симпозіумах, конференціях і семінарах, які проводяться в Україні та Естонській Республіці.

Стаття 13

Сторони, в межах своєї компетенції та відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства держав Сторін, співпрацюють з метою запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей та обмінюються інформацією і фахівцями з цією метою.

Стаття 14

Сторони обмінюються інформацією та досвідом щодо створення реєстрів культурної спадщини, системи електронних послуг у сферах музейної справи, оцифровування та формування цифрової культури та національної цифрової стратегії.

Стаття 15

Сторони здійснюють співробітництво в галузі збереження культури національних меншин шляхом заохочення ініціатив української меншини в Естонській Республіці та естонської меншини в Україні для збереження розвитку національної ідентичності.

Стаття 16

Відповідно до положень Програми Сторони обмінюються делегаціями культурологів, мистецтвознавців, менеджерів культури і експертів у сфері культурної політики на основі офіційного запрошення Сторони, що приймає.

Сторона, що направляє, має бути поінформована про запланований захід не пізніше, ніж за два місяці. Офіційне запрошення має бути направлене не пізніше, ніж за місяць до проведення заходу.

Стаття 17

З метою поглиблення співробітництва. Сторони організовують обмін делегаціями між Міністерством культури України та Міністерством культури Естонської Республіки.

У кожному окремому випадку дати проведення візиту і склад делегацій погоджуються у робочому порядку.

Стаття 18

З метою реалізації положень цієї Програми заходи організовуються та проводяться наступним чином:

1. Під час проведення обміну делегаціями, окремими особами, митцями та учасниками мистецьких заходів, що проводяться на території держави іншої Сторони, Сторона, що направляє, покриває витрати, пов'язані з переїздом, перевезенням в обидві сторони багажу, необхідного для проведення заходу, а також виплату гонорарів виконавцям відповідно до національного законодавства.

Сторона, що направляє гарантує, що всі члени делегації мають дійсне медичне страхування.

2. Сторона, що приймає, покриває витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням членів делегацій, окремих осіб, митців та учасників культурних заходів (або виплачує еквівалентну суму у вигляді добових, відповідно до національного законодавства держави Сторони, що приймає), транспортні витрати на території держави Сторони, що приймає, а також витрати із забезпечення перекладу та оренди приміщення для проведення заходу.

3. При здійсненні обміну творчими колективами та ансамблями умови їх перебування та витрати під час візиту визначаються в кожному випадку окремо.

4. При здійсненні обміну виставками, музейними предметами та колекціями терміни і умови організації виставок погоджуються в кожному випадку між установами, які безпосередньо здійснюють зазначений обмін.

5. Співробітництво в рамках дії цієї Програми не виключає можливості інших форм співпраці між Сторонами. Окрім форм обміну, передбачених цією Програмою, Сторони можуть ініціювати проведення інших заходів, які стануть предметом окремих угод.

6. Якщо не передбачено інше, фінансування заходів в рамках реалізації положень Програми здійснюється на паритетних засадах.

Стаття 19

До тексту даної Програми можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цієї Програми оформлюються окремими протоколами на основі письмових домовленостей між Сторонами і становлять невід'ємну частину Програми.

Стаття 20

Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Програми шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку Програма втрачає чинність через три місяці з дати отримання такого повідомлення від іншої Сторони.

Стаття 21

Спірні питання, які можуть виникнути щодо тлумачення та у ході реалізації окремих положень цієї Програми, вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 22

Ця Програма набирає чинності з дати її підписання і діє до 31 грудня 2021 року.

Учинено в м. Таллінн 3 квітня 2017 р. у двох примірниках, кожен українською, естонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень даної Програми переважну силу матиме текст англійською мовою.


Міністерство культури України

Міністерство культури Естонської Республіки


(підпис)

(підпис)
вгору