Документ 2339-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення відповідальності за незаконне
поводження із спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.451 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток N 51, ст. 1122):
 
     1) у частині першій статті 15 слова "придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";
 
     2) назву та абзац перший статті 195-5 викласти у такій редакції:
 
     "Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
 
     Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";
 
     3) у частині шостій статті 259 слова "придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберіганням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";
 
     4) у пункті 5 частини другої статті 262 слова "придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2339-VIвгору