Документ 2337-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.1997, підстава - 280/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про внесення змін до Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.437 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України від 5 березня 1992 року "Про
Представника Президента України" ( 2167-12 ) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Представник Президента України є найвищою
посадовою особою державної виконавчої влади - главою місцевої
державної адміністрації відповідно в області, містах Києві,
Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя".
2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
"Представники Президента України в районах, районах міст
Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади
Президентом України за поданням Представника Президента України в
області, містах Києві і Севастополі".
3. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"Акти Представників Президента України в районах, районах
міст Києва і Севастополя, що суперечать законодавству,
скасовуються Представниками Президента України в областях, містах
Києві і Севастополі".
4. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"Представник Президента України формує місцеву державну
адміністрацію відповідно в областях, містах Києві і Севастополі,
районах, районах міст Києва і Севастополя".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 14 травня 1992 року
N 2337-XIIвгору