Про порядок введення в дію Закону України "Про транспорт"
Постанова Верховної Ради України від 10.11.1994233/94-ВР
Документ 233/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 10.11.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про транспорт"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.447 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) з
дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1995 року внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів у відповідність з Законом України "Про
транспорт".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 10 листопада 1994 року
N 233/94-ВРвгору