Документ 2326-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.485 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У статті 14 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289; 2005 р., N 11, ст. 199) слова "проживають
у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів"
замінити словами "перебувають на повному державному утриманні у
відповідній установі (закладі)".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2326-VIвгору