Документ 2320-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ветеринарну медицину"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.180 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8,
ст. 62; 2003 р., N 16, ст. 126) такі зміни:
1. Абзац вісімнадцятий статті 1 після слова "вірусами"
доповнити словами "патогенними білками-пріонами".
2. Абзац другий статті 6 після слова "контролю" доповнити
словами "(в тому числі пріон-контролю)".
3. В абзаці третьому частини першої статті 11 слова "вимогам,
встановленим відповідно до закону" замінити словами "вимогам,
визначеним законодавством".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2005 року
N 2320-IVвгору