Документ 232/2011-рп, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2014, підстава - 701/2014

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }
Про міжвідомчу робочу групу
з підготовки пропозицій щодо удосконалення
законодавчого регулювання у сфері боротьби
з порушеннями бюджетного законодавства

З метою підготовки пропозицій Президентові України стосовно
врегулювання проблемних питань у сфері боротьби з порушеннями
бюджетного законодавства та відповідно до пункту 28 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ):
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій
щодо удосконалення законодавчого регулювання у сфері боротьби з
порушеннями бюджетного законодавства (далі - міжвідомча робоча
група).
2. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича - Радника
Президента України - Керівника Головного управління з питань
судоустрою Адміністрації Президента України - керівником
міжвідомчої робочої групи.
3. Затвердити персональний склад міжвідомчої робочої групи
(додається).
4. Надати керівникові міжвідомчої робочої групи право:
залучати в установленому порядку до роботи міжвідомчої
робочої групи працівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ і
організацій (за погодженням з їх керівниками), учених;
одержувати в установленому порядку необхідні для роботи
міжвідомчої робочої групи документи та матеріали;
вносити зміни до персонального складу міжвідомчої робочої
групи;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо вжиття
заходів реагування на виявлені міжвідомчою робочою групою
порушення законодавства.
5. Керівникові міжвідомчої робочої групи забезпечити
проведення у тижневий строк першого засідання міжвідомчої робочої
групи та подальших її засідань - у міру потреби, але не рідше, ніж
раз на місяць.
6. Міжвідомчій робочій групі у тримісячний строк:
проаналізувати законодавство у сфері боротьби з бюджетними
правопорушеннями та діяльність правоохоронних органів щодо
застосування такого законодавства, вивчити питання уникнення
відповідальності за порушення бюджетного законодавства,
ефективність здійснюваних заходів щодо розв'язання такої проблеми;
за результатами проведеної роботи підготувати та подати
пропозиції про вдосконалення законодавчих актів з питань
притягнення до відповідальності за порушення бюджетного
законодавства, зокрема, стосовно унеможливлення уникнення
відповідальності винними особами.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 липня 2011 року
N 232/2011-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 15 липня 2011 року N 232/2011-рп
СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій
щодо удосконалення законодавчого регулювання
у сфері боротьби з порушеннями
бюджетного законодавства

ПОРТНОВ - Радник Президента України - Керівник Андрій Володимирович Головного управління з питань судоустрою
Адміністрації Президента України,
керівник міжвідомчої робочої групи
АНДРЄЄВ - Голова Державної фінансової інспекції Петро Петрович України
ГОЛОВАЧ - перший заступник Голови Державної Андрій Володимирович податкової служби України - начальник
податкової міліції
ГУРЖІЙ - Голова Державної служби фінансового Сергій Григорович моніторингу України
ЄМЕЛЬЯНОВА - перший заступник Міністра юстиції України
Інна Іванівна
ЖУКОВСЬКИЙ - Керівник Головного управління з питань Роман Сергійович економічної політики та впровадження
економічних реформ Адміністрації
Президента України
КАЛЄТНІК - Голова Державної митної служби України Ігор Григорович
КЛИМЕНКО - заступник Голови Державної податкової Олександр Вікторович служби України
КУЗЬМІН - перший заступник Генерального прокурора Ренат Равелійович України (за згодою)
МАКСЮТА - Радник Президента України - Керівник Анатолій Аркадійович Головного управління з питань реформування
соціальної сфери Адміністрації Президента
України
МЯРКОВСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів України
Анатолій Іванович
ПЕТРАШКО - заступник Керівника Головного управління
Сергій Ярославович з питань діяльності правоохоронних органів
Адміністрації Президента України
РОКИТСЬКИЙ - перший заступник Голови Служби безпеки Володимир Георгійович України - начальник Головного управління
по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Центрального управління
Служби безпеки України
ХАРЧЕНКО - Голова Державної казначейської служби Сергій Іванович України
ЧЕРНИХ - заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Петрович України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору