Документ 232-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 52, ст.380 )

З метою сприяння вирішенню проблем інвалідів, створення умов
для соціального захисту їх сімей Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 22 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252) викласти в такій редакції:
"Стаття 22. За інших рівних умов переважне право на
зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти
з малозабезпечених сімей, у яких:
обидва батьки є інвалідами;
один з батьків - інвалід, а інший помер;
одинока матір з числа інвалідів;
батько - інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та
призначена пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2003 року:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із
цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 2002 року
N 232-IVвгору