Документ 2318-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України
"Про відпустки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.178 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р.,
N 51-52, ст. 449) такі зміни:
1) пункт 4 частини першої статті 9 доповнити словами:
"а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), - до досягнення дитиною шістнадцятирічного
віку";
2) пункт 3 статті 25 викласти в такій редакції:
"3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій
статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо
дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в
медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет
I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною
шістнадцятирічного віку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 2005 року
N 2318-IVвгору