Документ 2314-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про інноваційну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.484 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. У частині дев'ятій статті 13 Закону України "Про
інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 36, ст. 266) слово "трьох" замінити словом
"семи".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Свідоцтва про державну реєстрацію інноваційних проектів,
що були чинними на день набрання чинності цим Законом, є чинними
протягом семи років від дати їх видачі.
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 червня 2010 року
N 2314-VIвгору