Документ 2302-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.06.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо врегулювання порядку визначення розміру аліментів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.483 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
 
     1) статтю 183 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
     "4. Якщо після збільшення встановленого законом мінімального розміру аліментів на дитину розмір аліментів, визначений судом у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини, буде меншим ніж мінімальний розмір аліментів, передбачений частиною другою статті 182 цього Кодексу, одержувач аліментів має право звернутися до суду з позовом про відповідне збільшення розміру аліментів до платника аліментів";
 
     2) частину першу статті 192 доповнити словами "та в інших випадках, передбачених цим Кодексом".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2302-VIвгору