Документ 230/95-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.1995. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону
України "Про захист прав споживачів"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 23, ст.182 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини першої статті 23 Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 1, ст.1) такі зміни і доповнення: а) абзаци третій-дев'ятий викласти в такій редакції: "випуск або реалізацію товару, виконання роботи, надання
послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у
розмірі п'ятдесяти відсотків вартості виготовленої або одержаної
для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги; реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що
підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката
відповідності, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості
одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої
послуги; випуск, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги,
що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки
для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного
середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вартості виготовленої
або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи,
наданої послуги; реалізацію товару (виконання роботи, надання послуги),
забороненого до випуску та реалізації відповідним державним
органом, - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для
реалізації партії товару (виконаної роботи, наданої послуги); реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату,
вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного
попереджувального маркування, а також без інформації про правила
та умови безпечного його використання, - у розмірі ста відсотків
вартості одержаної для реалізації партії товару; відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації
про товар, роботу, послугу - у розмірі тридцяти відсотків
вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи,
наданої послуги; створення перешкод службовій особі державного органу у
справах захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості
товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих)
послуг, а також правил торговельного та інших видів
обслуговування - у розмірі від одного до десяти відсотків вартості
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий
календарний місяць"; б) доповнити частину першу абзацами десятим і одинадцятим
такого змісту: "реалізацію товару, термін придатності якого минув, - у
розмірі двохсот відсотків вартості залишку одержаної для
реалізації партії товару; порушення умов договору між споживачем і продавцем
(виконавцем) на виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста
відсотків вартості роботи, послуги. Ті самі дії, вчинені щодо
групи споживачів, - у розмірі від одного до десяти відсотків
вартості виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний
місяць". 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 червня 1995 року
N 230/95-ВРвгору