Документ 230-2012-п, попередня редакція — Редакція від 06.02.2013, підстава - 36-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 березня 2012 р. № 230
Київ

Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 310 від 18.04.2012
№ 491 від 31.05.2012
№ 36 від 28.01.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин.

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2012 р. № 230

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 174 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 258; 2011 р., № 14, ст. 573):

1) у постанові:

в абзаці третьому пункту 2 слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”;

у пункті 5 слова “Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Першого віце-прем’єр-міністра України”;

2) у складі Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженому зазначеною постановою, позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі - голова Комісії” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України - голова Комісії”.

2. У складі Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. № 1119 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1216; 2011 р., № 51, ст. 2044), позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії”.

3. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. № 1926 “Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2327; 2011 р., № 61, ст. 2448) позиції

“Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі (голова комісії)

Міністр надзвичайних ситуацій (заступник голови комісії)”

замінити такими позиціями:

“Перший віце-прем’єр-міністр України (голова Комісії)

Міністр надзвичайних ситуацій (заступник голови Комісії)”.

4. В абзаці другому пункту 7 Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 64 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 123, № 51, ст. 2672; 2004 р., № 28, ст. 1883; 2010 р., № 75, ст. 2665; 2011 р., № 97, ст. 3550), слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”.

5. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2003 р. № 679 “Про утворення координаційної ради у зв’язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)” - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р., № 381, позицію “Клюєв Андрій Петрович - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова координаційної ради” замінити позицією “Хорошковський Валерій Іванович - Перший віце-прем’єр-міністр України, голова координаційної ради”.

6. У складі Митно-тарифної ради України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2005 р. № 1299 “Деякі питання Митно-тарифної ради України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3334; 2011 р., № 45, ст. 1827), позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі - голова Ради” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України - голова Ради”.

7. У складі представників Української частини Спільного Комітету “Україна - Європейський банк реконструкції та розвитку”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2006 р. № 1274 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 36, ст. 2499; 2010 р., № 48, ст. 1584) позицію “Клюєв Андрій Петрович - Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Української частини, співголова Комітету” замінити позицією “Хорошковський Валерій Іванович - Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Української частини, співголова Комітету”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 257 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 14, ст. 516; 2010 р., № 43, ст. 1422; 2011 р., № 71, ст. 2684):

1) у додатку до постанови позицію “Віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії”;

2) у другому реченні абзацу другого пункту 7 Положення про Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого зазначеною постановою, слова “Віце-прем’єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”.

9. В абзаці першому пункту 2 Положення про Всеукраїнський конкурс “Приязна адміністрація”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 933 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2156; 2008 р., № 27, ст. 858; 2009 р., № 55, ст. 1906; 2010 р., № 57, ст. 1945; 2011 р., № 99, ст. 3622), слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”.

10. В абзаці другому пункту 6 Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1350 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3274; 2011 р., № 61, ст. 2439), слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”.

11. В абзаці другому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 713 “Про участь України у Міжнародній виставці “Експо - 2012” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2909), слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністр економічного розвитку і торгівлі”.

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 4 “Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 77; 2010 р., № 87, ст. 3074; 2011 р., № 58, ст. 2326):

1) у додатку до постанови позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Міжгалузевої ради” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Міжгалузевої ради”;

2) в абзаці першому пункту 7 Положення про Міжгалузеву раду з питань розвитку інформаційного суспільства, затвердженого зазначеною постановою, слова “Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Першим віце-прем’єр-міністром України”.

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1098 “Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2691):

1) в абзаці другому пункту 2 постанови слова “Перший віце-прем’єр-міністр України” замінити словами “Міністр енергетики та вугільної промисловості”;

2) у першому реченні абзацу п’ятого Заяви Кабінету Міністрів України про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, схваленої зазначеною постановою, слова “Першого віце-прем’єр-міністра України” замінити словами “Міністра енергетики та вугільної промисловості”.

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 554 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку енергетики” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1691 ) позицію “Клюєв Андрій Петрович - Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії” замінити позицією “Хорошковський Валерій Іванович - Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії”.

15. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 1949 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу (інвентаризації) послуг, які надаються центральними органами виконавчої влади і підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління”:

1) на часткову зміну абзацу другого пункту 1 затвердити головою міжвідомчої робочої групи Першого віце-прем’єр-міністра України Хорошковського Валерія Івановича та його заступниками Голову Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Бродського Михайла Юрійовича і заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України Авксентьєва Юрія Анатолійовича;

2) у пунктах 2 і 3 слова “Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва” у відповідному відмінку.

16. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 77 “Про утворення Координаційного центру з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 9, ст. 421) позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційного центру” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру”.

17. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2011 р. № 140 “Про утворення робочої групи з оперативного вирішення питань, пов’язаних із захистом інтересів громадян України, які перебувають на території держав Північної Африки і Близького Сходу”:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі А. П. Клюєвим” замінити словами “Першим віце-прем’єр-міністром України Хорошковським В. І.”;

2) у додатку до розпорядження позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова робочої групи”.

{Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 491 від 31.05.2012}

19. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 421 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст. 1296) позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії” замінити позицією “Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії”.

20. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 467 “Про утворення Зовнішньоекономічної ради при Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1435):

1) у додатку до постанови позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Ради”;

2) в абзаці першому пункту 7 Положення про Зовнішньоекономічну раду при Кабінеті Міністрів України, затвердженого зазначеною постановою, слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”.

21. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 654 “Про Міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 46, ст. 1889):

1) у додатку до постанови позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії” замінити позицією “Міністр оборони, голова Комісії”;

2) в абзаці другому пункту 6 Положення про Міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу, затвердженого зазначеною постановою, слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністр оборони”.

22. В абзаці другому пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 574 “Про участь України у Всесвітній виставці “Експо - 2015” слова “Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністром економічного розвитку і торгівлі”.

23. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 752 “Про забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2012 році Конференції Міжнародної асоціації офіційної статистики” позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Оргкомітету” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Оргкомітету”.

24. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2011 р. № 886 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту програми реформування Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” позицію “Клюєв Андрій Петрович - Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи” замінити позицією “Хорошковський Валерій Іванович - Перший віце-прем’єр-міністр України, голова робочої групи”.

25. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 994 “Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, ст. 2768):

1) у додатку до постанови позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційного центру” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру”;

2) в абзаці третьому пункту 7 Положення про Координаційний центр з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, затвердженого зазначеною постановою, слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України”.

{Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 310 від 18.04.2012}

27. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 942 “Про підготовку та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака” позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі - голова Оргкомітету” замінити позицією “Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - голова Оргкомітету”, а позицію “Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - заступник голови Оргкомітету” виключити.

28. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1051 “Про утворення Ради з питань функціонування системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2940) позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради” замінити позицією “Віце-прем’єр-міністр України - Міністр охорони здоров’я, голова Ради”, а позицію “Міністр охорони здоров’я, заступник голови Ради” виключити.

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 36 від 28.01.2013}

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1154 “Про утворення Ради з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 87, ст. 3175):

1) у додатку до постанови позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради” замінити позицією “Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Ради”, а позицію “Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Ради” виключити;

2) у Положенні про Раду з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 7 слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

у пункті 11 слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон”.

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1205 “Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3338):

1) у додатку до постанови позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії”;

2) в абзаці першому пункту 7 Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, затвердженого зазначеною постановою, слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Перший віце-прем’єр-міністр України ”.

32. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1290 “Про затвердження складу ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3550) позицію “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова ради” замінити позицією “Перший віце-прем’єр-міністр України, голова ради”.

33. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1393 “Про утворення Координаційної ради з питань якості і безпеки життя людини” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 148):

1) у додатку до постанови позиції

“Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційної ради

Міністр охорони здоров’я, заступник голови Координаційної ради”

замінити такими позиціями:

“Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційної ради

Заступник Міністра охорони здоров’я, заступник голови Координаційної ради”;

2) в абзаці першому пункту 7 Положення про Координаційну раду з питань якості і безпеки життя людини, затвердженого зазначеною постановою, слова “Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністр економічного розвитку і торгівлі”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2012 р. № 230

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2006 р. № 1856 “Про впорядкування робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 42).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 215 “Про затвердження Положення про Комісію з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 433).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 49 “Про затвердження складу Комісії з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин”.

4. Пункти 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 469 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 46, ст. 1500).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 50 “Деякі питання діяльності Комісії з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 325).вгору