Про розподіл відрахувань на соціальне страхування у 1992 році
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on January 21, 199223
Document 23-92-п, invalid, current version — Loss of force on June 2, 1993, on the basis - 398-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 січня 1992 р. N 23
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 398 ( 398-93-п ) від 02.06.93 )
Про розподіл відрахувань на соціальне
страхування у 1992 році
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 177 ( 177-92-п ) від 04.04.92 )

На виконання постанови Верховної Ради України від 6 грудня
1991 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що госпрозрахункові підприємства й
організації незалежно від форм власності та господарювання,
громадські об'єднання, громадяни-підприємці, які використовують
найману працю, бюджетні установи й організації, неприбуткові
громадські об'єднання, громадські організації інвалідів і
пенсіонерів, їх підприємства, установи та навчальні заклади
спрямовують починаючи з 1 квітня 1992 р. 86 процентів загальної
суми нарахованих внесків на соціальне страхування до Пенсійного
фонду України і 14 процентів до Фонду соціального страхування
України (колгоспи, в тому числі риболовецькі, - до
централізованого фонду соціального страхування колгоспників
України). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 177 ( 177-92-п ) від
04.04.92 )
2. Установити на 1992 рік тариф внесків на соціальне
страхування для громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їх
праці, а також для адвокатів у розмірі 10 процентів від суми
доходу. При цьому до Пенсійного фонду України спрямовується
86 процентів нарахованої суми, до Фонду соціального страхування
України - 14 процентів.
Розмір доходу вказаних громадян визначається в порядку,
встановленому чинним законодавством з питань оподаткування.
Платники сплачують внески щоквартально до 15 числа місяця, що
настає за кварталом, у розмірі 25 процентів річної суми,
нарахованої за очікуваним доходом поточного року. Після закінчення
року або припинення підприємницької діяльності громадянами річна
сума внесків на соціальне страхування нараховується з фактично
одержаного доходу. Різниця між цією сумою і сумою, сплаченою
протягом року, підлягає справлянню з платника або поверненню йому
не пізніше 15 березня, а після припинення підприємницької
діяльності - в 15-денний строк.
Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, та
адвокати мають право на забезпечення по соціальному страхуванню за
умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування
України.
3. Пенсійному фонду України і Фонду соціального страхування
України розробити і за погодженням з Міністерством фінансів і
Національним банком України затвердити порядок та умови
добровільного соціального страхування громадян, які займаються
підприємницькою діяльністю, а також порядок нарахування, сплати
витрачання та обліку коштів соціального страхування.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 12 квітня 1991 р. N 91 ( 91-91-п ) "Про
затвердження Умов та порядку державного соціального страхування
осіб, які займаються індивідуальною й іншою трудовою діяльністю та
іншими видами підприємництва, в тому числі на умовах
індивідуальної (групової) оренди або в особистому селянському
господарстві, в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1991 р., N 4, ст. 36).

Перший
віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 27on top