Документ 23-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.01.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2019 р. № 23
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 507 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1800).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 23

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:

порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

обсяг виробництва та/або реалізації насіння та садивного матеріалу протягом року, що передує плановому (визначається для насіння за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук);

протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання одержував підтвердження на ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування та/або здійснював ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

введення в обіг некондиційного насіння та садивного матеріалу

майнова шкода, завдана споживачу насіння та садивного матеріалу

порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

обсяг виробництва та/або реалізації насіння та садивного матеріалу протягом останнього року, що передує плановому (визначається для насіння за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук)


фальсифікація насіння

-“-

порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду


нецільове використання зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт та експонування, ввезених на митну територію України, на які видано підтвердження на ввезення Держпродспоживслужбою

майнова шкода, завдана споживачу насіння та садивного матеріалу

протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання одержував підтвердження на ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування та/або здійснював ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі УкраїниДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

суб’єкт господарювання використовує насіння та садивний матеріал без відповідного сертифіката та/або за відсутності збережених протягом дії сертифіката дублікатів проб насіння та/або садивного матеріала та/або не додержується порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння

31

суб’єкт господарювання не веде і не зберігає щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленою формою і не зберігає її протягом трьох років та/або не здійснює внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу

11

не порушував

0

2.

Обсяг виробництва та/або реалізації насіння та садивного матеріалу протягом року, що передує плановому (визначається для насіння - за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук)

протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації насіння (за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить:

41
для дрібнонасіннєвих культур - від 0,2 тонни насіння та більше

для насіннєвої картоплі - 100 тонн та більше

для інших культур - 500 тонн насіння та більше
протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації садивного матеріалу
(за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить 10 тис. штук та більше

41протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації насіння (за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить:

21
для дрібнонасіннєвих культур - від 0,1 тонни насіння, але менше 0,2 тонни насіння

для насіннєвої картоплі - від 30 тонн насіння, але менше 100 тонн

для інших культур - від 5 тонн насіння, але менше 500 тонн
протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації садивного матеріалу
(за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить: від 5 тис. штук та більше, але менше 10 тис. штук

21протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації насіння (за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить:

10
для дрібнонасіннєвих культур - від 0 до 0,1 тонни насіння

для насіннєвої картоплі - від 0 до 30 тонн насіння

для інших культур - від 0 до 5 тонн насіння
протягом року, що передує плановому, обсяг виробництва та/або реалізації садивного матеріалу
(за всім асортиментом культур) у суб’єкта господарювання становить від 1 тис. штук та більше, але менше 5 тис. штук

10

3.

Протягом року, що передує плановому, суб’єкт господарювання одержував підтвердження на ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування та/або здійснював ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України

одержував

18

не одержував

0

__________
Примітка.


Дрібнонасіннєвою є культура, вага 1 тис. насінин якої становить менше 10 грамів
Якщо суб’єкта господарювання може бути одночасно віднесено до більше ніж одного показника критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.вгору