Документ 229-2010-п, перша редакція — Прийняття від 02.03.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 229
Київ
Про затвердження Типової навчальної програми
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів

Відповідно до статті 4 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типову навчальну програму підготовки та
перепідготовки водіїв транспортних засобів, що додається.
2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству освіти і
науки, Міністерству транспорту та зв'язку відповідно до своїх
повноважень забезпечити підготовку та перепідготовку водіїв
транспортних засобів згідно з Типовою навчальною програмою,
затвердженою цією постановою.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести власні акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 229
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів

Типова навчальна програма складається з п'яти розділів і
визначає кількість навчальних годин, відведених для вивчення
кожного розділу під час підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів, з урахуванням категорій транспортних
засобів.
---------------------------------------------------------------------- | Найменування | Кількість навчальних годин | | розділу |----------------------------------------------------| | | підготовка | перепідготовка | | |---------------------------+------------------------| | | A, A1, B1 | B |C, C1 | C, C1, D, | BE, CE, | | | | | | D1 | C1E, DE, | | | | | | | D1E | |---------------+------------+-------+------+------------+-----------| |1. Будова і | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | |технічне | | | | | | |обслуговування | | | | | | |транспортного | | | | | | |засобу | | | | | | |---------------+------------+-------+------+------------+-----------| |2. Правила | 70 | 70 | 70 | 30 | 20 | |дорожнього | | | | | | |руху | | | | | | |---------------+------------+-------+------+------------+-----------| |3. Основи | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | |керування | | | | | | |транспортним | | | | | | |засобом і | | | | | | |вимоги безпеки | | | | | | |дорожнього | | | | | | |руху | | | | | | |---------------+------------+-------+------+------------+-----------| |4. Етика водія | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |транспортного | | | | | | |засобу | | | | | | |---------------+------------+-------+------+------------+-----------| |5. Практичне | 20 | 40 | 60 | 30 | 15 | |керування | | | | | | |транспортним | | | | | | |засобом | | | | | | |---------------+------------+-------+------+------------+-----------| |Усього | 116 | 140 | 162 | 90 | 57 | ----------------------------------------------------------------------
Типові тематичні плани за розділами наведені у додатках 1-5.
На основі цієї Програми та типових тематичних планів заклад,
що здійснює підготовку та перепідготовку водіїв транспортних
засобів (далі - заклад), розробляє робочі програми і плани, які
затверджуються управліннями (відділами) Державтоінспекції за
місцезнаходженням закладу.
У разі необхідності заклад може змінювати загальну кількість
навчальних годин, відведених для вивчення першого - четвертого
розділів, але не більш як на 20 відсотків.
Тривалість заняття з теоретичної підготовки і практичного
керування транспортним засобом (без урахування зміни слухачів,
підбиття підсумків заняття і заповнення документів) становить
45 хвилин.
Заняття з практичного керування транспортним засобом
проводяться індивідуально на майданчику для навчання з початкового
керування та погодженому в установленому порядку маршруті.
Перші вісім занять з практичного керування транспортним
засобом проводяться на учбовому транспортному засобі не більш як
два заняття щодня, а наступні - не більш як чотири заняття.
Під час проведення занять з практичного керування
транспортним засобом можуть використовуватися тренажери, але не
більш як протягом одного заняття щодня.
Заняття з практичного керування транспортним засобом
проводяться закладом, зокрема з урахуванням безпечних умов
дорожнього руху і протяжності маршруту.
Після завершення підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів для визначення рівня набутих ними знань,
умінь і навичок та якості підготовки в закладі складаються заліки
та іспити з теоретичної і практичної підготовки не менш як
протягом трьох годин, які оцінюються за п'ятибальною шкалою.

Додаток 1
до Типової навчальної програми
ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Будова і технічне обслуговування
транспортного засобу"

Транспортні засоби категорій A, A1, B1
---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | | |-------------------------------| | | A, A1, B1 | |------------------------------------+-------------------------------| |Тема 1. Загальна будова моторолера, | 0,5 | | мопеда та мотоцикла | | |------------------------------------+-------------------------------| |Різновиди транспортних засобів: | | |мопеди, мотоцикли, трицикли, | | |квадроцикли, моторолери, | | |мотоколяски. Класифікація | | |транспортних засобів категорій A, | | |A1, B1. Загальна будова моторолера, | | |мопеда та мотоцикла, їх участь у | | |дорожньому русі | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 2. Двигун. Пальне та паливні | 1 | | суміші | | |------------------------------------+-------------------------------| |Загальна будова, основні системи та | | |механізми двигуна | | | | | |Принцип роботи одноциліндрового | | |двотактного та чотиритактного | | |двигунів | | | | | |Призначення, загальна будова та | | |принцип роботи кривошипно-шатунного | | |та газорозподільного механізмів. | | |Фази газорозподілу | | | | | |Призначення, загальна будова та | | |принцип роботи системи живлення. | | |Робота карбюратора (інжектора) | | | | | |Марки пального. Октанове число. | | |Паливні суміші. Двигуни, що | | |працюють на бензині з різним | | |октановим числом та паливних сумішах| | | | | |Призначення, загальна будова та | | |принцип роботи систем змащення та | | |охолодження двигуна | | | | | |Несправності основних систем та | | |механізмів двигуна, їх виявлення та | | |усунення | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 3. Електрообладнання | 0,5 | |------------------------------------+-------------------------------| |Джерела електричної енергії | | |Призначення та загальна будова | | |акумуляторних батарей, генераторів | | |змінного струму | | | | | |Призначення, загальна будова та | | |принцип роботи системи запалювання | | |та її приладів | | | | | |Системи запуску двигуна. Призначення| | |та загальна будова стартера. Правила| | |користування стартером | | | | | |Призначення та загальна будова фар, | | |габаритних ліхтарів, покажчика | | |повороту, звукового сигналу | | | | | |Несправності приладів та систем | | |електрообладнання, їх виявлення та | | |усунення | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 4. Трансмісія, підвіска та | 1 | | механізми керування | | |------------------------------------+-------------------------------| |Призначення та загальна будова | | |трансмісії. Механізм зчеплення, його| | |типи, коробка передач, карданна і | | |ланцюгова передачі, редуктор, їх | | |загальна будова та принцип роботи | | | | | |Призначення та загальна будова | | |підвіски | | | | | |Пневматичні шини, їх маркування та | | |експлуатація | | | | | |Призначення, загальна будова та | | |принцип роботи механізмів керування.| | |Рульова колонка, важелі управління | | |механізмом зчеплення, гальмами, | | |коробкою передач, дроселем | | |карбюратора | | | | | |Несправності трансмісії, підвіски та| | |механізмів керування, їх виявлення | | |та усунення | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 5. Технічне обслуговування та | 1 | | експлуатація моторолера, мопеда та | | | мотоцикла | | |------------------------------------+-------------------------------| |Підготовка нового моторолера, мопеда| | |та мотоцикла до експлуатації | | | | | |Періодичність технічного | | |обслуговування, щоденне технічне | | |обслуговування, експлуатація | | |моторолера, мопеда та мотоцикла в | | |зимовий та літній період | | |------------------------------------+-------------------------------| |Усього | 4 | ----------------------------------------------------------------------
Транспортні засоби категорій B, C, C1, D, D1
---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних | | | годин | | |---------------------------| | |підготовка |перепідготовка| | |------------+--------------| | | B |C, C1 |C, C1 |D, D1 | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| | Тема 1. Загальна будова транспортного | 1 | 1 | 1 | 1 | | засобу | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| |Класифікація транспортних засобів за | | | | | |призначенням та категоріями. Загальна | | | | | |будова транспортних засобів та їх участь| | | | | |у дорожньому русі | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| | Тема 2. Двигун. Пальне та паливні | 2 | 3 | 3 | 2 | | суміші | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| |Загальна будова, основні механізми та | | | | | |системи двигуна | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи кривошипно-шатунного та | | | | | |газорозподільного механізмів | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи системи охолодження двигуна | | | | | | | | | | | |Відмінності систем рідинного та | | | | | |повітряного охолодження двигуна | | | | | | | | | | | |Охолоджувальні рідини | | | | | | | | | | | |Переохолодження та перегрівання двигуна.| | | | | |Причини і способи запобігання | | | | | |перегріванню двигуна | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи системи змащення двигуна. Робота | | | | | |двигуна у разі недостатнього чи | | | | | |надмірного рівня мастила в системі | | | | | |змащення. Контроль за тиском мастила. | | | | | |Марки мастила | | | | | | | | | | | |Призначення та загальна будова системи | | | | | |живлення двигуна, принцип роботи її | | | | | |приладів. Типи двигуна (бензиновий, | | | | | |дизельний) | | | | | | | | | | | |Пальне для бензинового двигуна. Марки | | | | | |бензину. Октанове число. Паливні суміші,| | | | | |детонація паливної суміші. Вплив | | | | | |детонації на роботу двигуна. Турбонадув | | | | | |Загальна будова та принцип роботи систем| | | | | |живлення дизельного двигуна і | | | | | |газобалонного обладнання | | | | | | | | | | | |Несправності основних систем та | | | | | |механізмів двигуна, їх виявлення та | | | | | |усунення | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| | Тема 3. Електрообладнання | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи системи електрообладнання та її | | | | | |приладів | | | | | | | | | | | |Призначення та загальна будова | | | | | |акумуляторної батареї | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи генератора змінного струму | | | | | | | | | | | |Призначення та загальна будова стартера.| | | | | |Дистанційна система керування та | | | | | |правила користування стартером | | | | | | | | | | | |Призначення та загальна будова | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів. | | | | | |Контрольні лампи | | | | | | | | | | | |Призначення та загальна будова | | | | | |електричного двигуна опалювання кузова, | | | | | |системи вентиляції, склоочисників | | | | | | | | | | | |Додаткове обладнання кузова | | | | | | | | | | | |Призначення, розташування та загальна | | | | | |будова фар, габаритних ліхтарів, ламп | | | | | |освітлення, щитка контрольних приладів, | | | | | |попереджувальних сигналів, штепсельних | | | | | |розеток | | | | | | | | | | | |Загальна будова та принцип роботи | | | | | |покажчика повороту, аварійної світлової | | | | | |сигналізації, звукового сигналу та його | | | | | |реле. Призначення та загальна будова | | | | | |запобіжників | | | | | | | | | | | |Несправності джерела електричного | | | | | |струму, приладів освітлення і | | | | | |сигналізації, їх виявлення та усунення | | | | | |Механізми керування дверима (у разі | | | | | |перепідготовки водіїв транспортних | | | | | |засобів категорій D, D1) | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| | Тема 4. Трансмісія, підвіска та | 2 | 2 | 2 | 2 | | механізми керування | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи трансмісії. Зчеплення, механічна | | | | | |та автоматична коробки передач, карданні| | | | | |передачі та ведучі мости | | | | | | | | | | | |Несправності трансмісії, їх виявлення та| | | | | |усунення | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи підвіски. Несправності підвіски, | | | | | |їх виявлення та усунення | | | | | | | | | | | |Пневматичні шини, їх маркування та | | | | | |експлуатація | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи механізмів рульового керування. | | | | | |Несправності механізмів рульового | | | | | |керування, їх виявлення та усунення | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи гальмової системи та її | | | | | |механізмів. Гальмова система з | | | | | |гідравлічним та пневматичним приводом | | | | | |Ретардери. Антиблокувальні системи коліс| | | | | |Рідини, що використовуються в роботі | | | | | |гідравлічного приводу гальм, їх | | | | | |властивості | | | | | | | | | | | |Несправності гальмової системи, їх | | | | | |виявлення та усунення | | | | | | | | | | | |Призначення, загальна будова та принцип | | | | | |роботи стоянкової (запасної) гальмової | | | | | |системи | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| | Тема 5. Технічне обслуговування та | 1 | 2 | 2 | 3 | | експлуатація транспортного засобу | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| |Перевірка технічного стану та | | | | | |укомплектованості транспортного засобу. | | | | | |Проведення контрольного огляду | | | | | |транспортного засобу перед виїздом та | | | | | |після повернення | | | | | | | | | | | |Правила та умови безпечного перевезення | | | | | |пасажирів і вантажу | | | | | | | | | | | |Загальна будова, класифікація та | | | | | |технічне обслуговування причепів різних | | | | | |марок | | | | | | | | | | | |Завантаження, розміщення та кріплення | | | | | |вантажу | | | | | | | | | | | |Особливості експлуатації транспортного | | | | | |засобу | | | | | | | | | | | |Норми витрат пального (у тому числі в | | | | | |особливих умовах), мастильних | | | | | |матеріалів, рідин. Зменшення та | | | | | |збільшення норм витрат пального. | | | | | |Можливості економії пального, | | | | | |мастильних матеріалів і рідин. Витрати | | | | | |пального | | | | | |----------------------------------------+-----+------+-------+------| |Усього | 8 | 10 | 10 | 10 | ----------------------------------------------------------------------
Транспортні засоби категорій
BE, CE, C1E, DE, D1E
---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | |------------------------------------+-------------------------------| |Тема 1. Загальна будова автомобіля- | 0,5 | | тягача | | |------------------------------------+-------------------------------| |Загальна будова та класифікація | | |автомобіля-тягача | | | | | |Технічні характеристики, загальна | | |будова та класифікація причепів і | | |напівпричепів | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 2. Електрообладнання | 0,5 | |------------------------------------+-------------------------------| |Загальна схема електрообладнання | | |автопоїзда | | | | | |Загальна будова систем освітлення і | | |сигналізації, додаткового обладнання| | |автомобіля-тягача з причепом і | | |напівпричепом | | | | | |Несправності та технічне | | |обслуговування електрообладнання | | |автомобіля-тягача, причепа і | | |напівпричепа | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 3. Ходова частина | 1 | |------------------------------------+-------------------------------| |Загальна будова ходової частини | | |автомобіля-тягача, причепа і | | |напівпричепа | | | | | |Колеса дискові і бездискові, їх | | |кріплення | | | | | |Загальна будова та принцип роботи | | |підвіски причепа і напівпричепа | | |Несправності ходової частини | | |автомобіля-тягача, причепа і | | |напівпричепа, їх виявлення та | | |усунення | | | | | |Технічне обслуговування ходової | | |частини автомобіля-тягача, причепа і| | |напівпричепа | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 4. Гальмова система | 1 | |------------------------------------+-------------------------------| |Загальна будова гальмової системи та| | |гальмових механізмів автомобіля- | | |тягача, причепа і напівпричепа. | | |Регулювання гальмових механізмів | | | | | |Загальна будова та принцип роботи | | |гальмової системи з пневматичним | | |приводом | | | | | |Ретардери. Антиблокувальні системи | | |коліс | | | | | |Стоянкова (запасна) гальмова система| | |Несправності гальмової системи та | | |гальмових механізмів, їх виявлення | | |та усунення | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 5. Тягово-зчепні пристрої. | 1 | | Додаткове обладнання | | |------------------------------------+-------------------------------| |Загальна будова поворотних пристроїв| | |причепа і причепа-розпуска, тягово- | | |зчепних пристроїв причепа і | | |напівпричепа, додаткового обладнання| | |автомобіля-тягача, причепа і | | |напівпричепа (холодильна та | | |компресорна установки, | | |гідропідіймачі причепа-самоскида, | | |опорні пристрої напівпричепа, | | |вантажні пристрої) | | | | | |Несправності тягово-зчепних | | |пристроїв та додаткового обладнання | | |причепа і напівпричепа, їх виявлення| | |та усунення | | |------------------------------------+-------------------------------| |Усього | 4 | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Типової навчальної програми
ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Правила дорожнього руху"

---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | | |-----------------------------------| | |підготовка | перепідготовка | | |-----------+-----------------------| | | A, A1, B, |C, C1, D, D1 | BE, CE, | | | B1, C, C1 | |C1E, DE, | | | | | D1E | | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 1. Загальні положення | 5 | 3 | 2 | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Правила дорожнього руху як | | | | |правова основа дорожнього руху | | | | |Загальна структура Правил | | | | |дорожнього руху | | | | | | | | | |Терміни, визначені у Правилах | | | | |дорожнього руху | | | | | | | | | |Порядок уведення обмежень у | | | | |дорожньому русі, відповідність | | | | |обмежень, інструкцій та інших | | | | |нормативних актів вимогам Правил| | | | |дорожнього руху | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Тема 2. Обов'язки і права водіїв| 4 | 2 | 1 | |транспортних засобів, пішоходів | | | | | і пасажирів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Обов'язки і права водіїв | | | | |транспортних засобів. Обставини,| | | | |за яких водієві забороняється | | | | |керувати і передавати іншим | | | | |особам керування транспортним | | | | |засобом | | | | | | | | | |Обов'язки і права водіїв | | | | |транспортних засобів, що | | | | |рухаються з увімкнутими | | | | |проблисковими маячками та/або | | | | |спеціальним звуковим сигналом, | | | | |виконуючи невідкладне службове | | | | |завдання | | | | | | | | | |Обов'язки водіїв транспортних | | | | |засобів щодо надання | | | | |безперешкодного проїзду | | | | |транспортним засобам оперативних| | | | |та дорожньо-експлуатаційних | | | | |служб | | | | | | | | | |Обов'язки учасників дорожнього | | | | |руху, причетних до дорожньо- | | | | |транспортної пригоди | | | | | | | | | |Обов'язки, права та правила | | | | |поведінки пішоходів і пасажирів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 3. Вимоги до водіїв | 2 | 2 | 1 | | мопедів, велосипедистів, осіб, | | | | | які керують гужовим | | | | |транспортом, і погоничів тварин | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Вікові обмеження та вимоги до | | | | |водіїв мопедів, велосипедистів, | | | | |осіб, які керують гужовим | | | | |транспортом, і погоничів тварин.| | | | |Технічний стан і обладнання | | | | |зазначених транспортних засобів | | | | | | | | | |Розміщення таких транспортних | | | | |засобів на проїзній частині. | | | | |Правила користування | | | | |велосипедною доріжкою. Випадки, | | | | |коли рух зазначених | | | | |транспортних засобів і тварин | | | | |забороняється | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 4. Дорожні знаки | 8 | 2 | 1 | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Дорожні знаки, їх класифікація | | | | |та значення в системі | | | | |організації дорожнього руху, | | | | |вимоги до встановлення | | | | | | | | | |Попереджувальні знаки, їх | | | | |призначення, вимоги до | | | | |встановлення. Найменування | | | | |кожного знака, його значення та | | | | |зона дії. Знаки, що | | | | |повторюються, їх встановлення. | | | | |Таблички до попереджувальних | | | | |знаків. Дії водія транспортного | | | | |засобу, що наближається до | | | | |небезпечної ділянки | | | | |автомобільної дороги з | | | | |встановленим попереджувальним | | | | |знаком. Наслідки порушення вимог| | | | |Правил дорожнього руху в частині| | | | |його регулювання | | | | |попереджувальним знаком | | | | | | | | | |Знаки пріоритету, їх | | | | |призначення. Найменування | | | | |кожного знака, його встановлення| | | | |та зона дії. Дії водія | | | | |транспортного засобу, який | | | | |наближається до ділянки | | | | |автомобільної дороги з | | | | |встановленим знаком пріоритету. | | | | |Наслідки порушення вимог Правил | | | | |дорожнього руху в частині його | | | | |регулювання знаком пріоритету | | | | | | | | | |Заборонні знаки, їх призначення.| | | | |Найменування кожного знака, | | | | |особливості його встановлення | | | | |та зона дії. Таблички до | | | | |заборонних знаків. Дії водія | | | | |транспортного засобу, який | | | | |наближається до ділянки | | | | |автомобільної дороги з | | | | |встановленим заборонним знаком. | | | | |Наслідки порушення вимог Правил | | | | |дорожнього руху в частині його | | | | |регулювання заборонним знаком | | | | | | | | | |Наказові знаки, їх призначення. | | | | |Найменування кожного знака, | | | | |особливості його встановлення | | | | |та зона дії. Таблички до | | | | |наказових знаків. Наслідки | | | | |порушення вимог Правил | | | | |дорожнього руху в частині його | | | | |регулювання наказовим знаком | | | | | | | | | |Інформаційно-вказівні знаки, їх | | | | |призначення. Найменування | | | | |кожного знака, його встановлення| | | | |та зона дії. Таблички до | | | | |інформаційно-вказівних знаків. | | | | |Наслідки порушення вимог Правил | | | | |дорожнього руху в частині його | | | | |регулювання інформаційно- | | | | |вказівним знаком | | | | | | | | | |Знаки сервісу, їх призначення. | | | | |Найменування кожного знака, | | | | |його встановлення. Таблички до | | | | |знаків сервісу | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 5. Дорожні розмітка та | 3 | 1 | 1 | | обладнання | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Дорожні розмітка та обладнання, | | | | |їх значення в системі | | | | |організації дорожнього руху. | | | | |Класифікація дорожньої розмітки | | | | | | | | | |Призначення горизонтальної | | | | |дорожньої розмітки, її колір і | | | | |правила нанесення. Написи та | | | | |позначки на проїзній частині | | | | |автомобільної дороги. Дії водія | | | | |транспортного засобу відповідно | | | | |до нанесеної розмітки | | | | | | | | | |Призначення вертикальної | | | | |дорожньої розмітки, її колір і | | | | |правила нанесення. Дії водія | | | | |транспортного засобу відповідно | | | | |до нанесеної розмітки | | | | | | | | | |Дорожнє обладнання як засіб | | | | |регулювання дорожнього руху на | | | | |небезпечних ділянках | | | | |автомобільної дороги | | | | |(огородження, світлове сигнальне| | | | |обладнання, попереджувальні | | | | |світлові круглі тумби тощо) | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 6. Регулювання дорожнього | 5 | 2 | 1 | | руху за допомогою світлофора і | | | | | сигналів регулювальника | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Засоби регулювання дорожнього | | | | |руху. Типи світлофорів, їх | | | | |призначення. Світлофори, що | | | | |мають сигнали біло-місячного | | | | |кольору. Реверсивні світлофори. | | | | |Світлофори, що регулюють рух | | | | |пішоходів. Регулювання руху | | | | |трамваїв та інших транспортних | | | | |засобів, які рухаються по | | | | |відокремленій смузі. Організація| | | | |дорожнього руху за допомогою | | | | |світлофорів | | | | | | | | | |Регулювання дорожнього руху за | | | | |допомогою сигналів | | | | |регулювальника, їх значення | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Практичне заняття за темами | 2 | 1 | 1 | | 2-6 | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Практичне керування транспортним| | | | |засобом на майданчику для | | | | |навчання з початкового керування| | | | |або автомобільній дорозі з | | | | |встановленими дорожніми знаками,| | | | |нанесеною дорожньою розміткою, | | | | |керуючися сигналами світлофора | | | | |та регулювальника | | | | | | | | | |Аналіз типових | | | | |дорожньо-транспортних пригод з | | | | |використанням технічних засобів,| | | | |макетів, стендів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Тема 7. Попереджувальні сигнали | 2 | 1 | 1 | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Види і призначення | | | | |попереджувальних сигналів. | | | | |Правила подачі звукових і | | | | |світлових сигналів та сигналів | | | | |за допомогою рук. Випадки | | | | |обов'язкового увімкнення | | | | |ближнього і дальнього світла фар| | | | |або протитуманних фар, аварійної| | | | |світлової сигналізації. Наслідки| | | | |порушення вимог до подачі | | | | |попереджувальних сигналів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Тема 8. Порядок руху, зупинка і | 8 | 2 | 1 | | стоянка транспортного засобу | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Початок і зміна напрямку руху. | | | | |Обов'язки водія транспортного | | | | |засобу перед початком руху, | | | | |здійснення будь-яких маневрів з | | | | |поворотом і розворотом на | | | | |перехресті та поза ним. Вимоги | | | | |до використання смуг гальмування| | | | |та розгону | | | | | | | | | |Обов'язки водія у разі, коли | | | | |траєкторії руху транспортних | | | | |засобів перетинаються, а | | | | |черговість руху не встановлена | | | | | | | | | |Порядок руху заднім ходом. | | | | |Місця, в яких забороняється | | | | |розворот | | | | | | | | | |Наслідки порушення вимог Правил | | | | |дорожнього руху перед початком | | | | |руху транспортного засобу і | | | | |зміни його напрямку | | | | | | | | | |Смуги для руху нерейкових | | | | |транспортних засобів. Вимоги до | | | | |розташування транспортного | | | | |засобу на проїзній частині | | | | |автомобільної дороги в межах і | | | | |за межами населених пунктів, що | | | | |має дві, три, чотири і більше | | | | |смуг руху. Випадки, коли | | | | |дозволяється рух транспортного | | | | |засобу по трамвайній колії. | | | | |Виїзд і рух по автомобільній | | | | |дорозі, що має смугу для | | | | |реверсивного руху. Наслідки | | | | |порушення вимог до розташування | | | | |транспортних засобів на проїзній| | | | |частині автомобільної дороги | | | | | | | | | |Швидкість руху транспортного | | | | |засобу в житлових і пішохідних | | | | |зонах, в межах і за межами | | | | |населених пунктів, на | | | | |автомагістралях, під час | | | | |буксирування зазначеного засобу | | | | |і причепа. Безпечні дистанція та| | | | |інтервал. Вимоги до водія | | | | |тихохідного і великовантажного | | | | |транспортного засобу, в разі | | | | |виникнення перешкоди або | | | | |небезпеки для руху. Наслідки | | | | |порушення вимог до швидкості | | | | |руху, дотримання безпечних | | | | |дистанції та інтервалу | | | | | | | | | |Зустрічний роз'їзд та обгін. | | | | |Випадки, коли обгін | | | | |забороняється. Особливості | | | | |виконання обгону в різних | | | | |дорожніх ситуаціях. Наслідки | | | | |порушення вимог до виконання | | | | |зустрічного роз'їзду та обгону | | | | | | | | | |Вимоги до зупинки і стоянки | | | | |транспортного засобу. Випадки, | | | | |коли водій може залишити | | | | |транспортний засіб на зупинці | | | | |або стоянці. Стоянка біля | | | | |тротуару і на тротуарах. Місця, | | | | |у яких заборонені зупинка і | | | | |стоянка. Вимоги до водія у разі | | | | |вимушеної зупинки і стоянки. | | | | |Наслідки порушення правил | | | | |зупинки і стоянки | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 9. Проїзд перехресть | 8 | 3 | 1 | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Види перехресть. Вимоги до руху | | | | |праворуч та ліворуч на | | | | |перехресті. Випадки, коли | | | | |забороняється виїжджати на | | | | |перехрестя | | | | | | | | | |Порядок і черговість проїзду | | | | |регульованих перехресть. Вимоги | | | | |до проїзду перехресть, де | | | | |ввімкнені світлофори з | | | | |додатковими секціями. Пріоритет | | | | |сигналів світлофора і | | | | |регулювальника, дорожні знаки | | | | | | | | | |Вимоги до проїзду перехресть, | | | | |створених рівнозначними і | | | | |нерівнозначними автомобільними | | | | |дорогами. Черговість проїзду, | | | | |якщо головна автомобільна | | | | |дорога змінює напрямок руху на | | | | |перехресті. Проїзд перехресть у | | | | |разі, коли водій транспортного | | | | |засобу не може визначити головну| | | | |автомобільну дорогу, а знаки | | | | |пріоритету відсутні. Наслідки | | | | |порушення вимог до проїзду | | | | |перехресть | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 10. Проїзд пішохідних | 4 | 2 | 1 | | переходів, зупинок маршрутних | | | | | транспортних засобів і | | | | |залізничних переїздів. Переваги | | | | |маршрутних транспортних засобів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Види пішохідних переходів, | | | | |зупинок маршрутних транспортних | | | | |засобів і залізничних переїздів.| | | | |Вимоги до проїзду пішохідних | | | | |переходів, зупинок маршрутних | | | | |транспортних засобів. Випадки, | | | | |коли забороняється проїзд | | | | |залізничних переїздів. Дії водія| | | | |транспортного засобу під час | | | | |вимушеної зупинки на | | | | |залізничному переїзді. Наслідки | | | | |порушення вимог до переїзду | | | | |пішохідних переходів, зупинок | | | | |маршрутних транспортних засобів | | | | |і залізничних переїздів | | | | | | | | | |Переваги маршрутних транспортних| | | | |засобів, які розпочинають рух | | | | |від зупинок у межах населених | | | | |пунктів та вимоги до їх водіїв | | | | |Вимоги до користування смугами | | | | |на автомобільній дорозі, | | | | |позначеними дорожніми знаками | | | | |5.8 і 5.11 згідно з Правилами | | | | |дорожнього руху. Переваги | | | | |трамваїв у разі, коли вони | | | | |рухаються поза перехрестями. | | | | |Наслідки порушення вимог Правил | | | | |дорожнього руху | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Тема 11. Перевезення пасажирів і| 3 | 1 | 1 | | вантажів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Вимоги до перевезення пасажирів,| | | | |зокрема дітей, і транспортних | | | | |засобів, призначених для їх | | | | |перевезення, швидкості руху. | | | | |Випадки, коли перевезення | | | | |пасажирів забороняється. Вимоги | | | | |до завантаження, розміщення і | | | | |перевезення вантажу. Наслідки | | | | |порушення вимог до перевезення | | | | |пасажирів і вантажів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Практичне заняття за темами | 1 | 1 | 1 | | 7-11 | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Практичне керування транспортним| | | | |засобом на майданчику для | | | | |навчання з початкового керування| | | | |та маршруті в умовах дорожнього | | | | |руху. Виконання комплексних | | | | |завдань | | | | | | | | | |Аналіз причин виникнення типових| | | | |дорожньо-транспортних пригод з | | | | |використанням технічних засобів,| | | | |макетів і навчальних | | | | |матеріалів | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 12. Особливі умови руху | 8 | 2 | 1 | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Особливості руху транспортного | | | | |засобу в темну пору доби або в | | | | |умовах недостатньої видимості, | | | | |зокрема тунелях. Вимоги до руху | | | | |транспортного засобу з | | | | |увімкненим ближнім і дальнім | | | | |світлом фар, габаритними і | | | | |стоянковими вогнями, | | | | |протитуманними фарами і | | | | |ліхтарями, фарами-прожекторами і| | | | |фарами-шукачами, | | | | |розпізнавальними знаками | | | | |автопоїзда. Дії водія | | | | |транспортного засобу в разі | | | | |засліплення зустрічним світлом | | | | |фар | | | | | | | | | |Способи буксирування | | | | |транспортного засобу, зокрема | | | | |механічного транспортного | | | | |засобу, на гнучкому і жорсткому | | | | |зчепленні та методом часткового | | | | |навантаження на платформу чи | | | | |спеціальне опорне пристосування.| | | | |Випадки, коли буксирування | | | | |забороняється. Перевезення | | | | |пасажирів під час буксирування | | | | |транспортного засобу | | | | | | | | | |Порядок і умови проведення | | | | |занять з практичного керування | | | | |транспортним засобом. Вимоги до | | | | |слухача, спеціаліста з питань | | | | |навчання керуванню транспортним | | | | |засобом, а також обладнання | | | | |транспортного засобу, на якому | | | | |проводяться такі заняття | | | | | | | | | |Організація руху транспортних | | | | |засобів у колоні. Установлення | | | | |розпізнавального знака "Колона".| | | | |Розташування та швидкість руху | | | | |транспортних засобів у колоні. | | | | |Вимоги до водіїв транспортних | | | | |засобів, що рухаються у колоні | | | | |Рух пішоходів у житловій зоні. | | | | |Вимоги до водіїв транспортних | | | | |засобів під час руху | | | | |автомобільними дорогами у | | | | |житловій зоні | | | | | | | | | |Автомагістралі і автомобільні | | | | |дороги, їх основні ознаки | | | | |Транспортні розв'язки на | | | | |автомагістралях і автомобільних | | | | |дорогах. Вимоги до водіїв | | | | |транспортних засобів, що | | | | |рухаються на автомагістралях і | | | | |автомобільних дорогах. Обмеження| | | | |руху на автомагістралях і | | | | |автомобільних дорогах | | | | | | | | | |Основні ознаки гірських доріг і | | | | |крутих спусків. Вимоги до руху | | | | |на гірських дорогах і крутих | | | | |спусках | | | | | | | | | |Вимоги до водія транспортного | | | | |засобу, що прибуває до України з| | | | |іншої країни, а також водія - | | | | |громадянина України, який | | | | |виїжджає за кордон | | | | | | | | | |Наслідки порушення вимог до | | | | |користування зовнішніми | | | | |світловими приладами, | | | | |буксирування та експлуатації | | | | |транспортних составів, руху | | | | |транспортних засобів у колоні, в| | | | |житловій зоні, на | | | | |автомагістралях і автомобільних | | | | |дорогах, гірських дорогах і | | | | |крутих спусках | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Тема 13. Технічний стан, | 2 | 1 | 1 | | обладнання, номерні та | | | | | розпізнавальні знаки, написи і | | | | |позначення транспортного засобу | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Порядок і умови експлуатації | | | | |транспортного засобу | | | | | | | | | |Несправності транспортного | | | | |засобу, в разі виникнення яких | | | | |водій повинен вжити заходів до | | | | |їх усунення та подальший рух | | | | |заборонено | | | | | | | | | |Наслідки порушення вимог до | | | | |технічного стану та обладнання | | | | |транспортного засобу | | | | | | | | | |Номерні та розпізнавальні знаки,| | | | |написи і позначення | | | | |транспортного засобу | | | | | | | | | |Номерні знаки і написи, | | | | |обов'язкові для механічного | | | | |транспортного засобу. Вимоги до | | | | |обладнання такого засобу | | | | |розпізнавальними знаками. | | | | |Попереджувальні пристрої | | | | |(прапорці, щитки). Знак | | | | |аварійної зупинки (ліхтар) | | | | | | | | | |Наслідки порушення вимог до | | | | |стану номерних і розпізнавальних| | | | |знаків, написів, позначень | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Тема 14. Організація дорожнього | 1 | 1 | 1 | | руху, що потребує узгодження з | | | | | Державтоінспекцією | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Розміщення в смугах відведення | | | | |автомобільних доріг штучних | | | | |споруд, визначення маршрутів та | | | | |переліку автомобільних доріг, на| | | | |яких може проводитися навчання | | | | |керуванню транспортним засобом, | | | | |умови та порядок руху в колоні | | | | |у складі більш як п'ять | | | | |механічних транспортних засобів,| | | | |встановлення на транспортних | | | | |засобах спеціальних звукових і | | | | |світлових сигнальних пристроїв | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| | Практичне заняття за темами | 2 | 1 | 1 | | 12-14 | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Аналіз причин виникнення типових| | | | |дорожньо-транспортних пригод з | | | | |використанням технічних засобів,| | | | |макетів, стендів і навчальних | | | | |матеріалів | | | | | | | | | |Виконання комплексних завдань | | | | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Іспит | 2 | 2 | 2 | |--------------------------------+-----------+-------------+---------| |Усього | 70 | 30 | 20 | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Типової навчальної програми
ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Основи керування транспортним засобом
і вимоги безпеки дорожнього руху"

---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 1. Основи керування | 2 (4*) | | транспортним засобом | | |------------------------------------+-------------------------------| |Робоче місце водія транспортного | | |засобу. Основні механізми та | | |устатковання, що забезпечують | | |керування транспортним засобом, їх | | |розміщення | | | | | |Призначення систем керування, її | | |приладів та індикаторів. Дії водія | | |транспортного засобу під час | | |використання світлових і звукових | | |сигналів | | | | | |Техніка керування транспортним | | |засобом | | | | | |Зовнішні умови, що впливають на | | |керування транспортним засобом. | | |Ступінь прилягання коліс до | | |автомобільної дороги. Початок руху і| | |розгін з послідовним перемиканням | | |передач. Вибір оптимальної швидкості| | |руху | | | | | |Вибір швидкості і траєкторії руху на| | |поворотах і в умовах обмеженого | | |проїзду залежно від особливостей | | |конструкції транспортного засобу. | | |Вибір швидкості руху в межах і за | | |межами населених пунктів | | | | | |Повільне, екстрене, переривчасте | | |гальмування. Правила керування | | |гальмовою системою, зокрема на | | |слизькій ділянці автомобільної | | |дороги. Дії водія транспортного | | |засобу в разі пошкодження елементів | | |гальмової системи | | | | | |Керування транспортним засобом в | | |умовах обмеженого проїзду та | | |недостатньої видимості, на | | |перехрестях, пішохідному переході, | | |крутих поворотах, підйомах і | | |спусках, у транспортному потоці. | | |Послідовність огляду автомобільної | | |дороги під час наближення до | | |перехресть і пішохідних переходів. | | |Керування транспортним засобом під | | |час руху через регульовані і | | |нерегульовані перехрестя, пішохідні | | |переходи, біля місць великого | | |скупчення пішоходів | | | | | |Габарити транспортного засобу | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 2. Безпека дорожнього руху | 4 | |------------------------------------+-------------------------------| |Кліматичні умови, що впливають на | | |керування транспортним засобом під | | |час прямолінійного руху, розгону і | | |гальмування, на поворотах. Центр | | |ваги та його вплив на стійкість | | |транспортного засобу. Опір повітря, | | |сила інерції | | | | | |Швидкість і прискорення | | | | | |Сила тяги. Ступінь прилягання коліс | | |до автомобільної дороги, його зміна | | |залежно від кліматичних умов, стану | | |шин, автомобільної дороги, швидкості| | |руху. Вплив поперечного нахилу | | |автомобільної дороги і бокового | | |вітру на транспортний засіб | | | | | |Керованість транспортного засобу. | | |Вплив конструкції та стану шин на | | |керованість транспортного засобу. | | |Стабілізація і коливання передніх | | |коліс та їх вплив на прямолінійність| | |руху транспортного засобу. Зміна | | |напрямку руху. Плавність руху. | | |Відрив коліс від автомобільної | | |дороги. Гальмування, гальмовий шлях,| | |його залежність від швидкості руху, | | |ступеня прилягання коліс до | | |автомобільної дороги та інших | | |факторів | | | | | |Час, необхідний для реагування водія| | |транспортного засобу на зміни, що | | |відбуваються в дорожньому русі, та | | |спрацьовування гальмового приводу. | | |Безпечні дистанція та інтервал, | | |способи їх дотримання. Час і | | |відстань, які потрібні для | | |гальмування і зупинки транспортного | | |засобу за різних умов руху і | | |швидкості. Дотримання безпечних | | |дистанції та інтервалу за різних | | |умов руху (інтенсивність і швидкість| | |транспортного потоку, стан | | |автомобільної дороги та кліматичні | | |умови) і під час зупинки | | |транспортного засобу. Прийняття | | |компромісних рішень у разі | | |виникнення складної дорожньої | | |обстановки | | | | | |Керування транспортним засобом у | | |місцях зупинок маршрутних | | |транспортних засобів, під час | | |зустрічного роз'їзду, випередження | | |та обгону | | | | | |Способи паркування і стоянки | | |транспортного засобу | | | | | |Обгін і зустрічний роз'їзд | | | | | |Проїзд залізничного переїзду | | | | | |Початок руху на крутих спусках і | | |підйомах, слизькій та важкопрохідній| | |ділянках автомобільної дороги, | | |зокрема без буксування коліс. | | |Проїзд небезпечною ділянкою | | |автомобільної дороги (звуження | | |проїзної частини, смоляне і гравійне| | |покриття, затяжний підйом і спуск, | | |під'їзд до мосту, залізничного | | |переїзду) та ділянкою, на якій | | |проводяться ремонтні роботи | | | | | |Особливості дорожньої обстановки в | | |межах і за межами населених пунктів.| | |Оцінка дорожньої обстановки під час | | |руху вперед, заднім ходом, | | |гальмування, перед поворотом, | | |маневруванням і обгоном. | | |Використання дзеркала заднього | | |виду. Огляд контрольно-вимірювальних| | |приладів та прилеглих доріг під час | | |проїзду перехресть | | | | | |Вплив дорожніх умов на безпеку руху.| | |Вимоги до руху по гірській дорозі | | | | | |Керування транспортним засобом під | | |час руху в межах і за межами | | |населених пунктів у темну пору доби | | |та в умовах недостатньої видимості, | | |дощу, туману, снігопаду. | | |Користування світловими приладами. | | |Рушання з місця зупинки чи стоянки. | | |Дії водія транспортного засобу під | | |час засліплення зустрічним світлом | | |фар та запобігання такому | | |засліпленню | | | | | |Керування транспортним засобом у | | |весняний та осінньо-зимовий період, | | |на льодових переправах | | |Перевезення пасажирів і вантажів | | |Забезпечення стійкості транспортного| | |засобу під час розгону, гальмування,| | |повороту. Резерви стійкості | | |транспортного засобу | | | | | |Дії водія транспортного засобу, | | |зокрема, під час заносу, виникнення | | |загрози зіткнення, пожежі, | | |пошкодження елементів гальмової | | |системи | | | | | |Дорожньо-транспортні пригоди, їх | | |класифікація та статистика | | | | | |Розподіл дорожньо-транспортних | | |пригод за порами року, днями тижня, | | |часом доби, категоріями | | |автомобільних доріг, видами | | |транспортних засобів та іншими | | |факторами | | | | | |Особливості створення аварійної | | |ситуації в межах і за межами | | |населених пунктів | | | | | |Основні причини виникнення дорожньо-| | |транспортних пригод та їх | | |запобігання | | | | | |Види експертизи дорожньо- | | |транспортних пригод | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 3. Медичне забезпечення | 4 | |------------------------------------+-------------------------------| |Дорожньо-транспортний травматизм. | | |Оснащення транспортних засобів | | |медичними засобами. Надання першої | | |медичної допомоги потерпілим | | | | | |Обов'язки водія транспортного | | |засобу, медичного працівника, | | |працівника адміністративної служби | | |під час виникнення дорожньо- | | |транспортної пригоди, що призвела до| | |загибелі або травмування людей | | | | | |Перша медична допомога потерпілим у | | |разі виникнення нещасного випадку | | |або дорожньо-транспортної пригоди | | |Ознаки зупинки серця, сонячного і | | |теплового удару, отруєння чадним | | |газом | | | | | |Визначення і термінове припинення | | |дії травмуючого фактора, вивільнення| | |потерпілого з транспортного засобу | | |та надання першої медичної допомоги | | | | | |Види кровотечі. Способи зупинки | | |кровотечі (натискання пальцем, | | |накладення пов'язки та джгута). | | |Накладення джгута. Особливості | | |зупинки кровотечі з носа, вух і | | |рота. Перша медична допомога під час| | |легеневої кровотечі і підозрі на | | |внутрішньочеревну кровотечу | | | | | |Характеристика травм, їх | | |особливості. Класифікація ран, їх | | |первинне оброблення | | | | | |Медична аптечка, її комплектація і | | |застосування | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 4. Основи права | 2 | |------------------------------------+-------------------------------| |Основи законодавства про дорожній | | |рух, автомобільний транспорт, | | |страхування цивільно-правової | | |відповідальності, охорону праці. | | |Основні вимоги постанов Кабінету | | |Міністрів України від 7 вересня | | |1998 р. N 1388 ( 1388-98-п ) | | |"Про затвердження Порядку | | |державної реєстрації | | |(перереєстрації), зняття з обліку | | |автомобілів, автобусів, а також | | |самохідних машин, сконструйованих на| | |шасі автомобілів, мотоциклів усіх | | |типів, марок і моделей, причепів, | | |напівпричепів, мотоколясок, інших | | |прирівняних до них транспортних | | |засобів та мопедів" (Офіційний | | |вісник України, 1998 р., N 36, ст. | | |1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), | | |від 8 травня 1993 р. N 340 | | |( 340-93-п ) "Про затвердження | | |Положення про порядок | | |видачі посвідчень водія та допуску | | |громадян до керування транспортними | | |засобами" (ЗП України, 1993 р., | | |N 10, ст. 211; Офіційний вісник | | |України, 2009 р., N 39, ст. 1311), | | |від 9 липня 2008 р. N 606 | | |( 606-2008-п ) "Про затвердження | | |Порядку проведення державного | | |технічного огляду колісних | | |транспортних засобів" (Офіційний | | |вісник України, 2008 р., N 51, | | |ст. 1682) | | | | | |Порядок і строки проведення | | |державної реєстрації транспортних | | |засобів | | | | | |Вимоги до експлуатації транспортного| | |засобу | | | | | |Мета, періодичність і порядок | | |проведення технічного огляду. | | |Відповідальність власника за | | |технічний стан транспортного засобу.| | |Податок з власників транспортного | | |засобу | | | | | |Порядок допуску до керування | | |транспортним засобом та отримання | | |посвідчення водія | | | | | |Цивільна відповідальність. | | |Відшкодування матеріальних збитків, | | |що завдані під час виникнення | | |дорожньо-транспортної пригоди | | | | | |Право власності, суб'єкти права | | |власності. Право власності і | | |володіння транспортним засобом | | |Небезпечні випадки, які виникають | | |під час експлуатації та | | |обслуговування транспортного засобу.| | |Попереджувальні надписи. Знаки | | |безпеки | | | | | |Законодавство з питань охорони | | |навколишнього природного середовища,| | |відповідальність за його порушення. | | |Основні заходи щодо зниження | | |негативного впливу транспортних | | |засобів на навколишнє природне | | |середовище | | | | | |Відповідальність за порушення Правил| | |дорожнього руху і виникнення | | |дорожньо-транспортних пригод. Види | | |адміністративних правопорушень, | | |адміністративна відповідальність у | | |сфері дорожнього руху | | | | | |Кримінальна відповідальність за | | |порушення Правил дорожнього руху. | | |Види покарань | | |------------------------------------+-------------------------------| |Усього | 12 | ----------------------------------------------------------------------
_______________
* Кількість навчальних годин, відведених для проведення
занять з практичного керування транспортним засобом під час
перепідготовки водіїв транспортних засобів категорій C, C1, D, D1

Додаток 4
до Типової навчальної програми
ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Етика водія транспортного засобу"

---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | | |-------------------------------| | | підготовка |перепідготовка | |------------------------------------+---------------+---------------| | Тема 1. Психофізіологічні основи | 3 | 2 | | поведінки водія | | | |------------------------------------+---------------+---------------| |Індивідуальні якості водія | | | |транспортного засобу та його уміння | | | |оцінювати і прогнозувати дорожньо- | | | |транспортну ситуацію, а також час, | | | |необхідний для реагування на зміни, | | | |що відбуваються в дорожньому русі | | | | | | | |Гострота зору. Поле зору. Адаптація | | | |(відновлення зору) під час раптового| | | |переходу від світла до темряви і | | | |навпаки. Засліплення. Зміна поля | | | |зору залежно від швидкості руху і | | | |щільності транспортного потоку. | | | |Помилки в оцінці дорожньої | | | |обстановки. Вплив алкогольних | | | |напоїв, наркотичних і психотропних | | | |речовин, лікарських препаратів на | | | |поведінку водія транспортного засобу| | | | | | | |Прогнозування розвитку дорожньої | | | |ситуації | | | | | | | |Підготовленість водія до керування | | | |транспортним засобом, вплив | | | |майстерності, стажу керування | | | |транспортним засобом і віку на | | | |безпеку керування. | | | |Дисциплінованість, емоційна | | | |стійкість, витривалість, | | | |самовладання | | | | | | | |Стресовий стан, його запобігання та | | | |усунення, прийоми самоконтролю. | | | |Вплив психофізіологічного стану | | | |водія транспортного засобу на його | | | |поведінку | | | | | | | |Незадовільний стан здоров'я водія і | | | |його вплив на керування транспортним| | | |засобом | | | |------------------------------------+---------------+---------------| | Тема 2. Етика водія транспортного | 7 | 4 | | засобу | | | |------------------------------------+---------------+---------------| |Етика водія транспортного засобу. | | | |Основні норми і правила поведінки | | | |водія транспортного засобу | | | | | | | |Культура обслуговування пасажирів, | | | |зокрема дітей, людей похилого віку, | | | |інвалідів та осіб з обмеженими | | | |фізичними можливостями | | | |------------------------------------+---------------+---------------| |Дотримання Правил дорожнього руху як| | | |головний елемент етики водія | | | |транспортного засобу. Відносини між | | | |водіями та пішоходами. Охорона | | | |навколишнього природного середовища.| | | |Прояви культури водія транспортного | | | |засобу у використанні звукових | | | |сигналів, методів гальмування та | | | |обгону, утриманні транспортного | | | |засобу в належному стані | | | | | | | |Етика пішоходів, велосипедистів та | | | |водіїв мопедів | | | | | | | |Культура керування транспортним | | | |засобом у складних погодних умовах. | | | |Культура перевезення вантажів | | | |Взаємодопомога водіїв транспортних | | | |засобів | | | |------------------------------------+---------------+---------------| |Усього | 10 | 6 | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Типової навчальної програми
ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Практичне керування транспортними засобами"

Транспортні засоби категорій A, A1, B1
---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | | |-------------------------------| | | A, A1, B1 | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 1. Системи керування | 1 | |транспортним засобом і сигналізації | | |------------------------------------+-------------------------------| |Посадка водія в транспортний засіб, | | |положення водія транспортного | | |засобу за кермом, вихід з | | |транспортного засобу | | | | | |Розташування системи керування, | | |сигналізації та контрольно- | | |вимірювальних приладів | | | | | |Початок руху, переключення передач і| | |гальмування (при непрацюючому | | |двигуні). Регулювання дзеркал | | | | | |Підготовка двигуна до запуску, | | |запуск та зупинка двигуна | | | | | |Прогрівання двигуна, спостереження | | |за показаннями контрольно- | | |вимірювальних приладів | | | | | |Рушання з місця, переключення | | |передач у висхідному і низхідному | | |порядку (з працюючим двигуном і | | |піднятим ведучим колесом), | | |поставлення важеля переключення | | |передач у висхідну позицію | | |------------------------------------+-------------------------------| |Тема 2. Підготовка до виїзду. Рух з | 1 | | невеликою швидкістю | | |------------------------------------+-------------------------------| |Контрольний огляд транспортного | | |засобу перед виїздом, запуск та | | |прогрівання двигуна | | | | | |Повільне рушання з місця, рух по | | |прямій на першій передачі | | | | | |Підтримання заданої частоти обертів | | |колінчатого валу двигуна. Збереження| | |рівноваги, гальмування та зупинка | | |транспортного засобу | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 3. Рух з різною швидкістю | 2 | |------------------------------------+-------------------------------| |Рух по прямій. Регулювання швидкості| | |руху шляхом зміни режиму роботи | | |двигуна | | | | | |Вибір місця зупинки транспортного | | |засобу. Зупинка двигуна. Поставлення| | |важеля перемикання передач у | | |висхідну позицію | | | | | |Рушання з місця, розгін. Перемикання| | |передач у висхідному і низхідному | | |порядку | | | | | |Рушання з місця, послідовне | | |перемикання передач, увімкнення | | |сигналів повороту, зупинка | | |транспортного засобу у визначеному | | |місці | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 4. Рух із зміною напрямку | 2 | |------------------------------------+-------------------------------| |Увімкнення сигналів повороту під час| | |зміни напрямку руху | | | | | |Рушання з місця, розгін, повороти | | |праворуч, ліворуч на кільцевому | | |маршруті | | | | | |Рушання з місця, послідовне | | |перемикання передач. Гальмування | | |двигуном та гальмами. Екстрене | | |гальмування. Зупинка транспортного | | |засобу у визначеному місці | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 5. Маневрування в умовах | 4 | | обмеженого проїзду | | |------------------------------------+-------------------------------| |Проїзд по "колу" | | | | | |Проїзд по "габаритному коридору", | | |"вісімці", "колійній дошці" з | | |прямолінійного руху і з попереднім | | |поворотом праворуч, ліворуч | | | | | |Проїзд перехрестя прямо, з поворотом| | |праворуч та розворотом. Одночасний | | |проїзд перехрестя трьома | | |транспортними засобами у різних | | |напрямках | | | | | |Проїзд по "габаритному коридору", | | |"колу", "вісімці", "колійній | | |дошці", "змійці", зокрема послідовно| | |з X-подібного перехрестя, і зупинка | | |транспортного засобу на стоп-лінії | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 6. Керування транспортним | 4 | |засобом за межами населеного пункту | | |------------------------------------+-------------------------------| |Рух у транспортному потоці, виїзд на| | |другорядну автомобільну дорогу. | | |Виїзд з другорядної автомобільної | | |дороги на головну | | | | | |Проїзд перехрещення автомобільних | | |доріг на різних рівнях. Рух на | | |крутих поворотах, підйомах, спусках,| | |мостах, шляхопроводах, у тунелях | | | | | |Обгін, зустрічний роз'їзд у місцях | | |звуження автомобільної дороги | | | | | |Зустрічний роз'їзд на поворотах | | | | | |Проїзд залізничних переїздів, | | |населених пунктів, зупинок | | |маршрутних транспортних засобів | | | | | |Рух на підйомах і спусках, зупинка, | | |поновлення руху | | | | | |Повороти і розвороти. Екстрене | | |гальмування | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 7. Керування транспортним | 5 | | засобом у межах населеного пункту | | |------------------------------------+-------------------------------| |Виїзд на автомобільну дорогу. | | |Зупинка біля тротуару і початок | | |руху. Рух у транспортному потоці. | | |Маневрування, об'їзд та обгін | | |транспортних засобів | | | | | |Проїзд пішохідних переходів, зупинок| | |маршрутних транспортних засобів. | | |Зупинка біля тротуару між іншими | | |транспортними засобами | | | | | |Рух на автомобільних дорогах з | | |одностороннім рухом, по кільцевому | | |маршруту з об'їздом транспортних | | |засобів, що не рухаються | | | | | |Рух з дотриманням безпечної | | |дистанції, зустрічний роз'їзд на | | |вузьких ділянках автомобільної | | |дороги, обгін, зупинка на узбіччі, | | |поновлення руху | | | | | |Розвороти, рух через мости, | | |шляхопроводи, тунелі | | |Проїзд складних регульованих | | |перехресть, зокрема у транспортному | | |потоці, повороти і розвороти на | | |перехресті | | |------------------------------------+-------------------------------| |Іспит | 1 | |------------------------------------+-------------------------------| |Усього | 20 | ----------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Заняття з практичного керування транспортними засобами
категорій A, A1, B1 проводяться на майданчику для
навчання з початкового керування (далі - майданчик).

Транспортні засоби категорій B, C, C1, D, D1

---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | | |------------------------------------| | | підготовка | перепідготовка | | |------------------+-----------------| | | B | C, C1 | C, C1 | D, D1 | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| | Тема 1. Основи керування | 2 | 2 | 1 | 1 | | транспортним засобом | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Посадка водія в транспортний | | | | | |засіб. Ознайомлення із | | | | | |системами керування і | | | | | |сигналізації, контрольно- | | | | | |вимірювальними приладами. | | | | | |Правильне положення рук на | | | | | |рульовому колесі та ніг на | | | | | |педалях | | | | | | | | | | | |Регулювання сидіння, дзеркал | | | | | |заднього виду, ременів безпеки | | | | | | | | | | | |Запуск двигуна. Спостереження | | | | | |за показаннями контрольно- | | | | | |вимірювальних приладів | | | | | | | | | | | |Прийоми керування транспортним | | | | | |засобом | | | | | | | | | | | |Рушання з місця, рух по прямій | | | | | |з перемиканням передач у | | | | | |висхідному і низхідному | | | | | |порядку. Регулювання швидкості | | | | | |руху. Повороти праворуч, | | | | | |ліворуч, гальмування, зупинка | | | | | | | | | | | |Повороти керма праворуч, | | | | | |ліворуч двома руками, у тому | | | | | |числі "перехопленням", правою | | | | | |або лівою рукою, збільшення | | | | | |кількості поворотів керма | | | | | | | | | | | |Взаємодія систем керування | | | | | |перед початком руху, під час | | | | | |руху на різних передачах з | | | | | |розворотами, поворотами, | | | | | |повільне і термінове | | | | | |гальмування, зупинка. Рух | | | | | |заднім ходом. Розвороти в | | | | | |умовах необмеженого і | | | | | |обмеженого проїзду. Зупинка і | | | | | |стоянка | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Тема 2. Керування транспортним | 5 | 12 | 6 | 4 | | засобом на майданчику | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Підготовка до виїзду. | | | | | |Контрольний огляд | | | | | |транспортного засобу | | | | | | | | | | | |Запуск двигуна, перевірка | | | | | |показань контрольно- | | | | | |вимірювальних приладів | | | | | | | | | | | |Рушання з місця | | | | | | | | | | | |Рух з невеликою швидкістю | | | | | | | | | | | |Рух з перемиканням передач у | | | | | |висхідному і низхідному | | | | | |порядку. Зупинка | | | | | | | | | | | |Рух заднім ходом прямо, з | | | | | |поворотом та розворотом | | | | | | | | | | | |Рух з різною швидкістю. Рух по | | | | | |прямій з перемиканням передач. | | | | | |Розгін. Перемикання передач у | | | | | |висхідному і низхідному | | | | | |порядку. Перемикання на нижчу | | | | | |передачу без дотримання | | | | | |послідовності виконання різних | | | | | |видів гальмування (повільне, | | | | | |екстрене, переривчасте) | | | | | | | | | | | |Рух у різних напрямках. | | | | | |Повороти праворуч, ліворуч. | | | | | |Рух між перешкодами з | | | | | |поворотами праворуч, ліворуч. | | | | | |Рух заднім ходом з | | | | | |використанням різних способів | | | | | |стеження за дорогою (через | | | | | |заднє або бокове вікно, | | | | | |відкриті двері кабіни, за | | | | | |допомогою дзеркал заднього | | | | | |виду). Рух заднім ходом з | | | | | |поворотами праворуч, ліворуч в | | | | | |умовах необмеженого і | | | | | |обмеженого проїзду. Рух заднім | | | | | |ходом вздовж стіни, зупинка. | | | | | |Від'їзд від стіни. Рух заднім | | | | | |ходом вгору | | | | | | | | | | | |Виїзд на естакаду і з'їзд з неї| | | | | |переднім і заднім ходом. | | | | | |Зупинка під час руху переднім | | | | | |і заднім ходом, під кутом | | | | | |45град., 90град., | | | | | |між двома транспортними | | | | | |засобами, розташованими на | | | | | |стоянці, узбіччі, перед стоп- | | | | | |лінією, біля визначеного | | | | | |орієнтира, дорожнього знака | | | | | | | | | | | |Маневрування в умовах | | | | | |обмеженого проїзду. Рух по | | | | | |"колійній дошці" переднім і | | | | | |заднім ходом. Поставлення | | | | | |транспортного засобу на | | | | | |стоянку, в бокс. Рух по | | | | | |"габаритному тунелю" прямо та з| | | | | |поворотом, переднім і заднім | | | | | |ходом | | | | | | | | | | | |Рух по "вісімці", "змійкою", | | | | | |переднім ходом. В'їзд до | | | | | |"габаритного дворика" прямо і з| | | | | |поворотом, маневрування та | | | | | |виїзд з нього. Зупинка під час | | | | | |руху переднім і заднім ходом | | | | | |біля умовного тротуару, між | | | | | |двома транспортними засобами, | | | | | |розташованими на стоянці, | | | | | |узбіччі, перед стоп-лінією, | | | | | |біля визначеного орієнтира, | | | | | |дорожнього знака | | | | | | | | | | | |Рух на ділянках, де створені | | | | | |небезпечні умови (залізничний | | | | | |переїзд без шлагбаума і з | | | | | |шлагбаумом, перехрестя, зупинка| | | | | |маршрутних транспортних | | | | | |засобів, раптова поява пішохода| | | | | |тощо) | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| | Контрольна перевірка - залік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | (на майданчику) | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Рушання з місця, розгін і | | | | | |перемикання передач у | | | | | |висхідному і низхідному | | | | | |порядку, зупинка | | | | | | | | | | | |Рух прямо, по "вісімці", | | | | | |маневрування в умовах | | | | | |обмеженого проїзду, повороти, | | | | | |розвороти, зупинка у | | | | | |визначеному місці | | | | | | | | | | | |Маневрування заднім ходом, | | | | | |в'їзд у бокс | | | | | |Проїзд регульованих і | | | | | |нерегульованих перехресть, | | | | | |залізничних переїздів | | | | | | | | | | | |Об'їзд, обгін, зустрічний | | | | | |роз'їзд | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Тема 3. Керування транспортним | 6 |12 (2*) |6 (1*) | 3 (1*) | | засобом на автомобільних | | | | | |дорогах з низькою інтенсивністю| | | | | | руху | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Рух по прямій з дотриманням | | | | | |безпечної дистанції та | | | | | |необхідної швидкості. Зупинка | | | | | |на узбіччі та відновлення руху | | | | | | | | | | | |Проїзд перехресть прямо, з | | | | | |поворотом праворуч, ліворуч. | | | | | |Рух автомобільними дорогами з | | | | | |обмеженою видимістю, підйомами | | | | | |і спусками. Зупинка і рушання з| | | | | |місця. Рух на мостах, | | | | | |шляхопроводах, у тунелях. | | | | | |Проїзд залізничних переїздів | | | | | |із шлагбаумом і без шлагбаума. | | | | | |Об'їзд, обгін, зустрічний | | | | | |роз'їзд | | | | | | | | | | | |Прийоми маневрування на | | | | | |автозаправній станції | | | | | | | | | | | |Керування транспортним засобом | | | | | |у межах населеного пункту. Рух | | | | | |у транспортному потоці. | | | | | |Маневрування під час руху на | | | | | |автомобільній дорозі з | | | | | |багаторядним рухом. Об'їзд, | | | | | |обгін з дотриманням безпечних | | | | | |дистанції та інтервалу. Проїзд | | | | | |пішохідних переходів, зупинок | | | | | |маршрутних транспортних | | | | | |засобів. Зупинка біля тротуару | | | | | |і початок руху. Виїзд з | | | | | |другорядної автомобільної | | | | | |дороги. Зустрічний роз'їзд на | | | | | |вузьких ділянках автомобільної | | | | | |дороги. Проїзд T-, V-, | | | | | |X-подібних перехресть прямо, з | | | | | |поворотами праворуч, ліворуч. | | | | | |Проїзд майданів. Рух | | | | | |автомобільною дорогою з | | | | | |трамвайною колією, повороти | | | | | |праворуч, ліворуч і розворот | | | | | | | | | | | |Подолання перешкод під час руху| | | | | |переднім і заднім ходом | | | | | |поперемінне передніми та | | | | | |задніми колесами на спуску, | | | | | |сідловині із зупинкою у | | | | | |впадині поперемінне передніми | | | | | |та задніми колесами без | | | | | |гальмування, виїзд на "клин" | | | | | |передніми колесами і зупинка на| | | | | |вершині (дві - три секунди) | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Тема 4. Керування транспортним | 8 (2*) |12 (2*) |7 (2*) | 7 (2*) | |засобом на автомобільній дорозі| | | | | | з високою інтенсивністю руху | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Рух у транспортному потоці, | | | | | |з'їзд на другорядну | | | | | |автомобільну дорогу. Виїзд з | | | | | |другорядної автомобільної | | | | | |дороги на головну. Рух на | | | | | |естакадах, закруглених ділянках| | | | | |автомобільної дороги, віражах, | | | | | |підйомах і спусках, мостах, | | | | | |шляхопроводах, у тунелях. | | | | | |Обгін, зустрічний роз'їзд на | | | | | |ділянках звуження автомобільної| | | | | |дороги. Зустрічний роз'їзд на | | | | | |поворотах. Проїзд залізничних | | | | | |переїздів, населених пунктів і | | | | | |зупинок маршрутних транспортних| | | | | |засобів у їх межах | | | | | | | | | | | |Виїзд на автомобільну дорогу в | | | | | |межах населених пунктів. | | | | | |Зупинка біля тротуару і | | | | | |початок руху. Рух у | | | | | |транспортному потоці. | | | | | |Маневрування, обгін | | | | | |транспортних засобів. Проїзд | | | | | |пішохідних переходів, зупинок | | | | | |маршрутних транспортних | | | | | |засобів. Зупинка біля тротуару.| | | | | |Паркування. Рух автомобільними | | | | | |дорогами з одностороннім рухом.| | | | | |Розвороти на автомобільній | | | | | |дорозі, шляхопроводі, у тунелі.| | | | | |Проїзд складних регульованих і | | | | | |нерегульованих перехресть. | | | | | |Проїзд перехресть у | | | | | |транспортному потоці, повороти | | | | | |праворуч, ліворуч і розвороти | | | | | |на перехресті | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| | Контрольна перевірка - залік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Рушання від тротуару (узбіччя) | | | | | | | | | | | |Розгін до найвищої передачі і | | | | | |перехід до найнижчої | | | | | | | | | | | |Рух з різною швидкістю, зупинка| | | | | |Керування транспортним засобом | | | | | |на автомобільній дорозі з | | | | | |низькою та високою | | | | | |інтенсивністю руху | | | | | | | | | | | |Обгін, об'їзд, зустрічний | | | | | |роз'їзд | | | | | | | | | | | |Маневрування в умовах | | | | | |обмеженого проїзду | | | | | | | | | | | |Зупинка і рушання з місця на | | | | | |підйомах | | | | | | | | | | | |Проїзд перехресть, залізничних | | | | | |переїздів | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Тема 5. Керування транспортним | 8 | 8 | 3 | 7 | | засобом в особливих умовах | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Керування транспортним засобом | | | | | |в умовах бездоріжжя. Виїзд на | | | | | |ґрунтову дорогу. Рух на | | | | | |об'їзних шляхах, зустрічний | | | | | |роз'їзд. Рух на крутих | | | | | |поворотах, підйомах і спусках, | | | | | |засніжених, лісових та інших | | | | | |дорогах | | | | | | | | | | | |Керування транспортним засобом | | | | | |у темну пору доби. Виїзд на | | | | | |автомобільну дорогу із штучним | | | | | |освітленням та без нього | | | | | | | | | | | |Користування світловими | | | | | |приладами. Дії водія | | | | | |транспортного засобу в разі | | | | | |засліплення зустрічним світлом | | | | | |фар | | | | | | | | | | | |Буксирування транспортного | | | | | |засобу. Зчеплення транспортних | | | | | |засобів жорсткою і гнучкою | | | | | |зчіпкою з дотриманням вимог | | | | | |безпеки. Перевірка надійності | | | | | |зчеплення. Буксирування | | | | | |транспортного засобу по прямій,| | | | | |на поворотах, підйомах і | | | | | |спусках. Зупинка біля тротуару | | | | | |(на узбіччі). В'їзд у ворота, | | | | | |відчеплення транспортного | | | | | |засобу | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| | Тема 6. Удосконалення навичок | 9 (2*) | 12 | 5 | 6 | |керування транспортним засобом | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Маневрування в умовах | | | | | |обмеженого проїзду, заднім | | | | | |ходом | | | | | | | | | | | |Складне та екстрене | | | | | |маневрування. Терміновий розгін| | | | | |і гальмування | | | | | | | | | | | |Маневрування на автомобільній | | | | | |дорозі з інтенсивним рухом. | | | | | |Взаємодія з пішоходами та | | | | | |іншими учасниками дорожнього | | | | | |руху | | | | | | | | | | | |Маневрування, об'їзд, обгін, | | | | | |зупинка, початок руху | | | | | | | | | | | |Керування транспортним засобом | | | | | |з причепом, маса якого не | | | | | |перевищує 750 кілограмів | | | | | | | | | | | |Уміння керуватися дорожніми | | | | | |знаками і розміткою. | | | | | |Прогнозування розвитку | | | | | |дорожньої ситуації, дії водія | | | | | |транспортного засобу щодо її | | | | | |попередження | | | | | | | | | | | |Прийоми керування транспортним | | | | | |засобом (повільне рушання з | | | | | |місця, терміновий розгін, вибір| | | | | |оптимальної швидкості руху і | | | | | |передачі, прогнозування | | | | | |характеру руху транспортного | | | | | |потоку, використання сили | | | | | |інерції) | | | | | | | | | | | |Контраварійна підготовка. | | | | | |Розгін, термінове гальмування | | | | | |і маневрування на слизькій | | | | | |ділянці автомобільної дороги | | | | | | | | | | | |Вимоги до керування | | | | | |транспортним засобом з метою | | | | | |його стабілізації під час | | | | | |заносу малої та середньої | | | | | |амплітуди, критичного, | | | | | |екстреного і ритмічного | | | | | |заносу | | | | | | | | | | | |Об'їзд перешкоди. Маневрування.| | | | | |Екстрене гальмування | | | | | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Іспит | 1 | 1 | 1 | 1 | |-------------------------------+---------+--------+-------+---------| |Усього | 40 | 60 | 30 | 30 | ----------------------------------------------------------------------
_______________
* Тут і далі - кількість навчальних годин, відведених для
проведення занять з практичного керування транспортними засобами
категорій B, C, C1, D, D1 на майданчику в темну пору доби.
Транспортні засоби категорій BE, CE, C1E, DE, D1E
---------------------------------------------------------------------- | Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 1. Керування автопоїздом | 1 | | (автомобілем-тягачем з причепом) | | |------------------------------------+-------------------------------| |Ознайомлення із системами керування,| | |сигналізації та контрольно- | | |вимірювальними приладами. | | |Контрольний огляд технічного стану | | |автопоїзда (автомобіля-тягача з | | |причепом) перед виїздом | | | | | |Посадка на робоче місце водія, | | |регулювання сидіння, дзеркал | | |заднього виду | | | | | |Вимоги до керування автопоїздом | | |(автомобілем-тягачем з причепом) з | | |метою його стабілізації під час | | |заносу малої та середньої амплітуди,| | |критичного, екстреного і ритмічного | | |заносу | | | | | |Підготовка і запуск двигуна. Рушання| | |з місця, розгін, послідовне | | |перемикання передач у висхідному і | | |низхідному порядку. Заправка | | |пальним. Користування системами | | |керування, допоміжними приладами і | | |устаткованням | | | | | |Рушання, повільне гальмування, | | |зупинка | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 2. Маневрування в умовах | 3 | | обмеженого проїзду | | |------------------------------------+-------------------------------| |Рух по прямій на різних передачах. | | |Розвороти, зокрема під час руху | | |заднім ходом на вузьких ділянках | | |автомобільної дороги. Рух заднім | | |ходом по прямій з використанням | | |дзеркал заднього виду. Повороти | | |ліворуч, праворуч під час руху | | |заднім ходом по прямій, а також з | | |лівого і правого поворотів під | | |різними кутами | | | | | |Виїзд на естакаду та з'їзд з неї | | |переднім і заднім ходом. Зупинка | | |автопоїзда (автомобіля-тягача з | | |причепом) під час руху переднім і | | |заднім ходом, під кутом | | |45град., 90град., між двома | | |транспортними засобами, | | |розташованими на стоянці, узбіччі, | | |перед стоп-лінією, біля визначеного | | |орієнтира, дорожнього знака | | | | | |Під'їзд до обмежувача руху переднім | | |і заднім ходом. В'їзд у бокс | | |переднім і заднім ходом | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 3. Керування автопоїздом | 3 | |(автомобілем-тягачем з причепом) на | | | автомобільних дорогах з низькою | | | інтенсивністю руху. Прийоми | | | економічного керування | | |------------------------------------+-------------------------------| |Виїзд на автомобільну дорогу. Рух у | | |транспортному потоці. Зупинка на | | |узбіччі, біля тротуару (краю | | |проїзної частини). Рушання з місця | | |зупинки чи стоянки, рух по прямій, | | |маневрування, об'їзд, обгін | | | | | |Проїзд регульованих і нерегульованих| | |перехресть, зупинок маршрутних | | |транспортних засобів, пішохідних | | |переходів. Виїзд на головну | | |автомобільну дорогу. Розвороти з | | |використанням і без використання | | |заднього ходу. Зустрічний роз'їзд. | | |В'їзд та виїзд з воріт переднім і | | |заднім ходом | | | | | |Рух на мостах і шляхопроводах, | | |проїзд залізничних переїздів із | | |шлагбаумом і без шлагбаума. Прийоми | | |маневрування на автозаправних | | |станціях | | | | | |Зупинка на спуску і підйомі. Рушання| | |на підйомі | | | | | |Прогнозування розвитку дорожньої | | |ситуації, дії водія транспортного | | |засобу щодо її попередження | | | | | |Прийоми економічного керування | | |(повільне рушання з місця, | | |енергійний розгін, вибір | | |оптимальної швидкості руху і | | |передачі, прогнозування характеру | | |руху транспортного потоку, | | |використання сили інерції) | | |------------------------------------+-------------------------------| | Контрольна перевірка - залік (на | 0,5 | | майданчику) | | |------------------------------------+-------------------------------| |Рушання від тротуару (узбіччя) | | | | | |Розгін до найвищої передачі і | | |перехід до найнижчої | | | | | |Рух з різною швидкістю, зупинка | | | | | |Керування в транспортному потоці з | | |низькою інтенсивністю руху | | | | | |Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд | | | | | |Маневрування в умовах обмеженого | | |проїзду | | | | | |Зупинка і рушання з місця на підйомі| | | | | |Проїзд перехресть, залізничних | | |переїздів | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 4. Керування автопоїздом | 3 | |(автомобілем-тягачем з причепом) на | | | автомобільній дорозі з високою | | | інтенсивністю руху | | |------------------------------------+-------------------------------| |Виїзд на автомобільну дорогу з | | |високою інтенсивністю руху. Рух у | | |транспортному потоці. Маневрування, | | |об'їзд, обгін, зупинка біля | | |тротуару (на узбіччі), на краю | | |проїзної частини | | | | | |Рушання з місця зупинки чи стоянки. | | |Проїзд зупинок маршрутних | | |транспортних засобів, пішохідних | | |переходів. Рух на автомобільних | | |дорогах з одностороннім і | | |двостороннім рухом з двома, трьома і| | |більше смугами в одному напрямку | | | | | |Проїзд перехресть з поворотами і | | |розворотами. Розвороти поза | | |перехрестями. В'їзд та виїзд з воріт| | |переднім і заднім ходом | | | | | |Зустрічний роз'їзд на вузьких | | |ділянках автомобільних доріг, на | | |поворотах | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 5. Керування автопоїздом | 1 | | (автомобілем-тягачем з причепом) у | | | темну пору доби | | |------------------------------------+-------------------------------| |Виїзд на автомобільну дорогу із | | |штучним освітленням та без нього | | | | | |Користування світловими приладами. | | |Засліплення водія транспортного | | |засобу зустрічним світлом фар | | | | | |Рух у транспортному потоці, | | |маневрування, повороти ліворуч, | | |праворуч, розвороти. Вибір | | |необхідної швидкості, безпечних | | |дистанції та інтервалу залежно від | | |різного освітлення дороги. | | |Зустрічний роз'їзд. Проїзд | | |перехресть, залізничних переїздів, | | |пішохідних переходів, під'їзд до | | |зупинок маршрутних транспортних | | |засобів і від'їзд від них | | |------------------------------------+-------------------------------| | Контрольна перевірка - залік | 0,5 | |------------------------------------+-------------------------------| |Рушання від тротуару (узбіччя) | | | | | |Розгін до найвищої передачі і | | |перехід до найнижчої | | | | | |Рух з різною швидкістю, зупинка | | | | | |Рух в транспортному потоці з низькою| | |та високою інтенсивністю руху | | | | | |Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд | | | | | |Маневрування в умовах обмеженого | | |проїзду | | | | | |Зупинка і рушання з місця на підйомі| | | | | |Проїзд перехресть, залізничних | | |переїздів | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 6. Керування автопоїздом | 1 | | (автомобілем-тягачем з причепом) у | | | складних дорожніх умовах | | |------------------------------------+-------------------------------| |Рух на автомобільній дорозі за | | |межами населених пунктів. Проїзд | | |залізничних переїздів, небезпечних | | |поворотів. Рух на крутих спусках і | | |підйомах, зупинка і рушання з місця | | | | | |Переміщення буксируючого | | |транспортного засобу із слизької | | |ділянки автомобільної дороги, | | |повільне рушання з місця без | | |використання і з використанням | | |підручних засобів (ґрунт, пісок, | | |гілки тощо). Керування автопоїздом | | |(автомобілем-тягачем з причепом) на | | |слизькій ділянці автомобільної | | |дороги. Стабілізація автопоїзда | | |(автомобіля-тягача з причепом) під | | |час заносу. Поривчасте і ступінчасте| | |гальмування на слизькій ділянці | | |автомобільної дороги | | |------------------------------------+-------------------------------| | Тема 7. Удосконалення навичок | 1 | | керування автопоїздом | | | (автомобілем-тягачем з причепом) | | |------------------------------------+-------------------------------| |Маневрування. Розгін, термінове | | |гальмування і маневрування на | | |слизькій ділянці автомобільної | | |дороги. Прийоми керування під час | | |заносу. Удосконалення навичок | | |маневрування в умовах обмеженого | | |проїзду, заднім ходом | | | | | |Складне і екстрене маневрування. | | |Терміновий розгін і гальмування | | | | | |Рух і маневрування в транспортному | | |потоці з низькою та високою | | |інтенсивністю руху. Взаємодія з | | |пішоходами та іншими учасниками | | |дорожнього руху | | | | | |Маневрування, об'їзд, обгін, | | |зупинка, рушання з місця зупинки чи | | |стоянки | | | | | |Проїзд регульованих і нерегульованих| | |перехресть, залізничних переїздів, | | |зупинок маршрутних транспортних | | |засобів | | | | | |Уміння керуватися дорожніми знаками | | |і розміткою. Прогнозування розвитку | | |дорожньої ситуації, дії водія | | |транспортного засобу щодо її | | |попередження | | | | | |Прийоми економічного керування | | |автопоїздом, (автомобілем-тягачем з | | |причепом) (повільне рушання з місця,| | |енергійний розгін, вибір | | |оптимальної швидкості руху і | | |передачі, прогнозування характеру | | |руху транспортного потоку, | | |використання сили інерції). | | |Контраварійна підготовка | | | | | |Об'їзд перешкоди. Дії водія | | |транспортного засобу в разі | | |засліплення зустрічним світлом фар, | | |під час заносу автопоїзда | | |(автомобіля-тягача з причепом). | | |Маневрування. Екстрене гальмування. | | |Вимоги до керування автопоїздом | | |(автомобілем-тягачем з причепом) з | | |метою його стабілізації під час | | |заносу малої та середньої амплітуди,| | |критичного, екстреного і ритмічного | | |заносу | | | | | |Переривчасте і ступінчасте | | |гальмування при різному ступені | | |прилягання коліс до автомобільної | | |дороги | | |------------------------------------+-------------------------------| |Іспит | 1 | |------------------------------------+-------------------------------| |Усього | 15 | ----------------------------------------------------------------------вгору