Документ 2287-99-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1700-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 1999 р. N 2287
Київ
Про затвердження Положення про порядок реалізації
металобрухту, утвореного у військових формуваннях
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про металобрухт"
( 619-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок реалізації металобрухту,
утвореного у військових формуваннях (додається).
2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ,
Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Головному
управлінню командувача Національної гвардії, Адміністрації
Державної прикордонної служби, Службі безпеки, Службі зовнішньої
розвідки, іншим органам, що здійснюють управління майном
військових формувань, привести у двомісячний термін свої рішення у
відповідність з Положенням, затвердженим цією постановою. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006 }
2-1. Поширити дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї
постанови Положення на Державну службу спеціального зв'язку та
захисту інформації. { Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Кінаха А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 43

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2287
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реалізації металобрухту,
утвореного у військових формуваннях

1. Це Положення визначає порядок реалізації на внутрішньому
ринку спеціалізованим підприємствам або металургійним і
машинобудівним підприємствам металобрухту, який утворився у
військових частинах, військових установах, військових навчальних
закладах Збройних Сил, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів (далі - військові формування).
2. Реалізація металобрухту, утвореного у військових
формуваннях, спеціалізованим підприємствам або металургійним і
машинобудівним підприємствам здійснюється центральними органами
виконавчої влади, які здійснюють управління майном військових
формувань, через уповноважені Кабінетом Міністрів України
підприємства та організації, визначені за результатами тендеру
(далі-уповноважені підприємства).
Реалізація металобрухту, що містить вибухові речовини,
здійснюється тільки через уповноважені підприємства, які проводять
роботи з комплексної утилізації боєприпасів згідно з
законодавством.
3. У договорах між центральними органами виконавчої влади,
які здійснюють управління майном військових формувань, та
уповноваженими підприємствами про передачу металобрухту на
реалізацію зазначається найменування металобрухту, його вартість,
порядок та терміни передачі, умови приведення металобрухту у
відповідність встановленим стандартам, нормам і правилам, порядок
здійснення розрахунків тощо.

4. Військові частини, військові установи, військові навчальні
заклади передачу металобрухту уповноваженим підприємствам для його
реалізації здійснюють за накладними на підставі нарядів, які
видаються відповідними центральними органами виконавчої влади.
До передачі металобрухту уповноваженим підприємствам
комісіями, що утворюються центральними органами виконавчої влади,
які здійснюють управління майном військових формувань, із
залученням представників уповноважених підприємств визначається
його якісний стан.
5. Ціна реалізації металобрухту визначається утвореними
згідно з вимогами Методики визначення залишкової вартості майна
Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 р. N 759
( 759-98-п ), у Збройних Силах, інших військових формуваннях
комісіями з визначення залишкової вартості майна Збройних Сил та
інших військових формувань з урахуванням кон'юнктури ринку,
витрат, пов'язаних з маркетингом і транспортуванням металобрухту,
його якісного стану тощо за методикою визначення ціни реалізації
металобрухту, що затверджується Міноборони за погодженням з
центральними органами виконавчої влади, які здійснюють управління
майном військових формувань, а також Мінекономіки і Мінфіном.
6. Уповноважені підприємства здійснюють реалізацію
металобрухту на внутрішньому ринку спеціалізованим підприємствам
або металургійним і машинобудівним підприємствам за договірними
цінами, але не нижче цін, які склалися на ринку металобрухту в
Україні на час його передачі для реалізації, і визначеної ціни
реалізації металобрухту.
7. Металобрухт здається уповноваженим підприємствам для його
реалізації партіями, які відповідають вимогам встановлених
стандартів, норм і правил.
У разі якщо військові формування не мають можливості
здійснити підготовку партій металобрухту згідно з вимогами
стандартів, норм і правил металобрухт передається уповноваженим
підприємствам у місцях його накопичення у нерозділеному стані, де
цими підприємствами здійснюється його підготовка (приведення) до
вимог встановлених стандартів, норм і правил.
Усе списане озброєння реалізується уповноваженими
підприємствами тільки після ретельного його розбирання і
деформації.
8. У разі передачі на реалізацію металобрухту, що містить
дорогоцінні метали, центральні органи виконавчої влади, які
здійснюють управління майном військових формувань, організовують
вилучення цих металів до передачі металобрухту на реалізацію.
9. Кошти, отримані від реалізації металобрухту, який
утворився у військових формуваннях (за винятком витрат, пов'язаних
з підготовкою металобрухту до реалізації, та комісійної винагороди
уповноваженим підприємствам), зараховуються до складу доходів
Державного бюджету України із подальшим спрямуванням їх на
забезпечення оборонних витрат та фінансування соціального захисту
військовослужбовців.
Витрати, пов'язані з підготовкою металобрухту до реалізації,
визначаються уповноваженими підприємствами і погоджуються з
відповідними центральними органами виконавчої влади.
Розмір комісійної винагороди в договорах на реалізацію
металобрухту встановлюється відповідними центральними органами
виконавчої влади у розмірі не більше 8 відсотків суми, отриманої в
результаті реалізації металобрухту.
10. Подання статистичної звітності стосовно реалізації
металобрухту здійснюється згідно з законодавством.



вгору