Документ 2283-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.03.2001. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про порядок транзиту через
території держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 16, ст.77 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про порядок транзиту через території держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав ( 997_202 ), підписану у
м. Мінську 4 червня 1999 року (додається)*, ратифікувати з такими
застереженнями:
1. Транзит підакцизних товарів через територію України
здійснюється відповідно до законодавства України.
2. При транзиті товарів, що переміщуються через територію
України, сплачується єдиний збір, що справляється у пунктах
пропуску через державний кордон України, а також плата за транзит
товарів, що здійснюється трубопровідним транспортом та лініями
електропередачі.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2001 року
N 2283-III
________________________
*Додається до оригіналувгору