Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 20.05.20102281-VI
Документ 2281-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.442 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
третьої статті 62 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), статті 15 Закону України "Про порядок обрання на
посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою
України" ( 1625-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:
апеляційного суду Закарпатської області
Машкаринця Івана Миколайовича;
апеляційного суду Черкаської області
Нерушак Ларису Вікторівну;
Київського апеляційного адміністративного суду
Желтобрюх Ірину Леонтіївну;
Одеського апеляційного адміністративного суду
Жука Сергія Івановича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 травня 2010 року
N 2281-VIвгору