Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1994 р. N 228
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 147 ( 147-2016-п ) від 02.03.2016 }
Про порядок створення, реорганізації і
ліквідації навчально-виховних закладів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 316 ( 316-94-п ) від 17.05.94
N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок створення, реорганізації
і ліквідації навчально-виховних закладів, що додається.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316
( 316-94-п ) від 17.05.94 )
3. Навчально-виховні заклади незалежно від їх належності
можуть розпочинати діяльність, пов'язану з наданням послуг для
одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою
спеціалістів різних рівнів кваліфікації, лише після отримання
спеціальних дозволів (ліцензій). При цьому навчально-виховні заклади, незалежно від форми
власності, створені до прийняття цієї постанови, можуть
здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання
загальної середньої та професійної освіти, підготовкою
спеціалістів різних рівнів кваліфікації, без отримання спеціальних
дозволів (ліцензій) до 1 липня 1995 року.
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 316
( 316-94-п ) від 17.05.94 )
5. Навчально-виховні заклади, які отримали спеціальні дозволи
(ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг
для одержання загальної середньої та професійної освіти,
підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, включаються
до Державного реєстру навчально-виховних закладів України.
Положення про Державний реєстр навчально-виховних закладів України
затверджується Міністерством освіти.
6. Засновникам, Міністерству освіти, Уряду Криму, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити в зазначений у пункті 3 цієї постанови термін
ліцензування діючих навчально-виховних закладів, що здійснюють
діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної
середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних
рівнів кваліфікації.
7. Запровадження у вищих та професійних навчально-виховних
закладах нових напрямів підготовки (спеціальностей) погоджується з
місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється після
відповідного їх ліцензування Міністерством освіти.
8. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 Положення про
професійний навчально-виховний заклад України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715
( 715-93-п ).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 228
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і
ліквідації навчально-виховних закладів

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) (стаття 16) визначає порядок створення, реорганізації
і ліквідації навчально-виховних закладів усіх типів незалежно від
їхнього статусу та належності.
2. Навчально-виховні заклади створюються відповідно до
соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у
них і за наявності необхідної матеріально-технічної,
науково-методичної бази, педагогічних кадрів та статутного фонду
(що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не
нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких
зумовлена обсягом прийому, що заявляється. ( Абзац перший пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п )
від 12.02.96 ) Засновниками навчально-виховних закладів можуть виступати
державні органи, кооперативні, громадські організації,
підприємства та установи, приватні особи.
3. Рішення про створення навчально-виховних закладів,
заснованих на загальнодержавній власності, приймається: вищих навчальних закладів третього й четвертого рівнів
акредитації - Кабінетом Міністрів України. Пропозиції про створення зазначених навчально-виховних
закладів вносяться до Кабінету Міністрів України після погодження
з Міністерством освіти, Міністерством економіки і Міністерством
фінансів за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів; вищих навчальних закладів першого та другого рівнів
акредитації - Міністерством освіти за погодженням з Міністерством
фінансів та Міністерством економіки; іншими міністерствами,
відомствами за погодженням з Міністерством освіти, Міністерством
фінансів та Міністерством економіки; ( Абзац четвертий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п )
від 12.02.96 ) професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням
місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і
відомств, корпорацій, об'єднань тощо. ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 ) Зазначені рішення приймаються після попереднього розгляду цих
питань Віце-прем'єр-міністром України та за наявності дозволу
відповідної Ради народних депутатів.
4. Рішення про створення навчально-виховних закладів,
заснованих на комунальній власності, приймаються: вищих навчальних закладів першого й другого рівнів
акредитації, професійно-технічних закладів освіти,
навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без піклування батьків, - Урядом Криму, обласними,
Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями
за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів після
погодження з Міністерством освіти і відповідними галузевими
міністерствами, відомствами; ( Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 200 ( 200-96-п ) від 12.02.96 ) ліцеїв, гімназій та інших спеціалізованих загальноосвітніх
навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст
без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів
або районними, районними міст Києва і Севастополя державними
адміністраціями за погодженням відповідно з органами управління
освітою Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; інших типів навчально-виховних закладів - виконавчими
комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах
Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і
Севастополя державними адміністраціями.
5. Рішення про створення навчально-виховних закладів,
заснованих на інших формах власності, приймається засновником
(засновниками) за наявності дозволу відповідної Ради народних
депутатів.
6. Відкриття філій та інших відокремлених підрозділів
навчально-виховних закладів провадиться у порядку, встановленому
для створення навчально-виховних закладів.
7. Реорганізація навчально-виховних закладів здійснюється
відповідно до порядку, визначеного цим Положенням щодо створення
відповідних навчально-виховних закладів.
8. Ліквідація навчально-виховних закладів провадиться
засновниками або органами, за рішенням яких їх створено, в
порядку, встановленому чинним законодавством.
9. Навчально-виховний заклад вважається реорганізованим чи
ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру
навчально-виховних закладів України.
10. При реорганізації чи ліквідації навчально-виховного
закладу його працівникам і особам, які навчаються в ньому,
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного
законодавства з питань праці та освіти.
11. Інформація про створення, реорганізацію і ліквідацію
навчально-виховних закладів подається в десятиденний термін до
органів державної статистики.