Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.07.2014228
Документ 228-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2019, підстава - 797-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. № 228
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 563 від 16.10.2014
№ 17 від 21.01.2015
№ 191 від 08.04.2015
№ 301 від 14.05.2015
№ 354 від 27.05.2015
№ 511 від 17.07.2015
№ 649 від 02.09.2015
№ 1129 від 25.12.2015
№ 160 від 24.02.2016
№ 343 від 18.05.2016
№ 615 від 08.09.2016
№ 699 від 11.10.2016
№ 806 від 09.11.2016
№ 963 від 14.12.2016
№ 10 від 11.01.2017
№ 11 від 11.01.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 379 від 31.05.2017
№ 575 від 09.08.2017
№ 669 від 30.08.2017
№ 597 від 26.07.2018
№ 356 від 10.05.2018
№ 365 від 24.04.2019
№ 797 від 21.08.2019
№ 868 від 09.10.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство юстиції України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. № 228

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство юстиції України

1. Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ № 17 від 21.01.2015, № 1129 від 25.12.2015, № 343 від 18.05.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 669 від 30.08.2017, № 356 від 10.05.2018}

Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

2. Мін’юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мін’юсту є:

1) забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики з питань банкрутства, політики щодо функціонування електронної торгової системи;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 160 від 24.02.2016, № 797 від 21.08.2019}

2) забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 17 від 21.01.2015, № 343 від 18.05.2016}

2-1) забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

2-2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 615 від 08.09.2016, № 669 від 30.08.2017}

2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-4 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

2-5) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-5 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-6) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-6 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-7) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих під варту;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-7 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

2-8) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері правової освіти, правової обізнаності, інформування населення, доступу громадян до джерел правової інформації;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2-8 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

3) здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

4) забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

5) експертне забезпечення правосуддя;

6) організація роботи нотаріату;

7) виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг;

{Підпункт 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 356 від 10.05.2018}

8) протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

9) здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

4. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2-1) узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

3) здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

6) здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

{Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

8) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

9) скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

10) перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

13) здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

{Підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 160 від 24.02.2016}

{Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 160 від 24.02.2016}

15) здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів та нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини;

16) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та здійснює зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

17) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

18) здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”;

19) здійснює офіційне видання збірників актів законодавства та кодексів, виступає засновником журналів і газет із правових питань;

{Підпункт 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 22 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 23 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

{Підпункт 24 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 868 від 09.10.2019}

25) бере участь разом із МОН в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

26) здійснює інформування громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов’язаних із правовою освітою населення;

{Підпункт 26 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 963 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

27) сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

28) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

29) затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи надання безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

{Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 575 від 09.08.2017}

30) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

31) бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

32) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

32-1) аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 32-1 згідно з Постановою КМ № 343 від 18.05.2016}

33) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

34) забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

35) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

36) приймає рішення про утворення територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги;

{Підпункт 36 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017}

37) забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

38) встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

{Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017}

39) забезпечує проведення конкурсів головними територіальними управліннями юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

{Підпункт 39 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017}

40) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

{Підпункт 40 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

41) організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

{Підпункт 41 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

42) визначає вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих, видає та анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

{Підпункт 42 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

43) формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

{Підпункт 43 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

44) встановлює порядок розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці власного веб-сайту; встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

{Підпункт 44 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

45) встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та організовує проведення такого аналізу під час відкриття провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

{Підпункт 45 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

46) складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

{Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

47) визначає та затверджує примірну форму плану санації та плану реструктуризації;

{Підпункт 47 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

48) затверджує форму декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи;

{Підпункт 48 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

49) визначає вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів;

{Підпункт 49 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

50) розробляє та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

{Підпункт 50 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

51) затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого, затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими, встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих;

{Підпункт 51 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

52) встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

{Підпункт 52 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

53) забезпечує доступ арбітражних керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Мін’юст, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

{Підпункт 53 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 797 від 21.08.2019}

53-1) забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади”:

проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом;

формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

53-2) звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України “Про очищення влади”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 53-2 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.10.2014}

54) представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції;

55) вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

56) здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

57) забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;

61) залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини;

{Підпункт 61 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 669 від 30.08.2017}

62) організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

63) забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

64) видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

65) здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

66) забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

67) спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу та належать до сфери управління Мін’юсту, здійснює нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

68) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

69) здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема встановлює умови допуску громадян та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, передбачених законом (далі - уповноважені особи), до провадження нотаріальної діяльності, здійснює контроль за організацією нотаріату та нотаріальної діяльності уповноважених осіб, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видає уповноваженим особам свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та уповноважених осіб; затверджує порядок проходження стажування уповноваженими особами, порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених осіб, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, помічників нотаріусів та уповноважених осіб, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства;

{Підпункт 69 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 191 від 08.04.2015; зміни до підпункту 69 пункту 4 додатково див. в Постанові КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 615 від 08.09.2016}

70) забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

71) забезпечує в установленому законодавством порядку організацію доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст;

{Підпункт 71 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1129 від 25.12.2015}

72) забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій;

{Підпункт 72 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 191 від 08.04.2015, № 511 від 17.07.2015}

73) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;

74) проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, на виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;

{Підпункт 74 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 17 від 21.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1129 від 25.12.2015, № 806 від 09.11.2016}

75) виконує функції центрального засвідчувального органу, а саме:

надає адміністративну послугу шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку, визначеного Законом України “Про електронні довірчі послуги”;

погоджує розроблені надавачами електронних довірчих послуг порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);

погоджує плани припинення діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;

приймає та зберігає документовану інформацію, сформовані сертифікати (у тому числі посилені, кваліфіковані) відкритих ключів, реєстри чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;

розглядає пропозиції (зауваження) суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;

надає суб’єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультації з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;

інформує контролюючий орган про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;

проводить оцінку стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру;

забезпечує взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;

здійснює інші повноваження у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначені законом;

{Підпункт 75 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

76) забезпечує розроблення нормативно-правових актів, норм, стандартів у сфері електронних довірчих послуг, у тому числі для інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;

{Підпункт 76 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

77) забезпечує здійснення відповідно до законодавства технічного регулювання у сфері електронних довірчих послуг;

{{Підпункт 77 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 356 від 10.05.2018}

78) здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг в межах своєї компетенції, визначеної законом;

{Підпункт 78 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

79) здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових і позапланових перевірок;

{Підпункт 79 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015}

80) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу - нотаріусам, адвокатам, адвокатським бюро та об’єднанням, суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин);

{Підпункт 80 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015}

81) проводить у межах повноважень, передбачених законом, перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

82) інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу - нотаріусами, адвокатами, адвокатськими бюро та об’єднаннями, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;

{Підпункт 82 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 511 від 17.07.2015}

83) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини;

83-1) здійснює координацію та контроль діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 83-1 згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-2) здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 83-2 згідно з Постановою КМ № 354 від 27.05.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-3) надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-4) забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-5) здійснює нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-6) організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-7) здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені законом; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-8) забезпечує доступ державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації, визначених законом, інших суб’єктів, право доступу яких визначено законом, до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, і приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016}

83-9) здійснює акредитацію суб’єктів державної реєстрації у випадках, передбачених законом, та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}

83-10) розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Мін’юсту та приймає обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015; в редакції Постанови КМ № 1129 від 25.12.2015}вгору