Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 27.05.19862278-XI
Документ 2278-XI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про внесення змін і доповнень
до Виправно-трудового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 23, ст. 458 )
( Указ затверджено Законом N 2518-XI ( 2518-11 )
від 12.07.86 )

У зв'язку з виданням Зводу законів Української РСР Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Виправно-трудового кодексу Української РСР
( 3325-07 ) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 34 після слів "з необережності" доповнити словами
"чи колонії-поселення для осіб, що вчинили умисні злочини".
2. У частині п'ятій статті 41, частині другій статті 42,
частині третій статті 43 і частині першій статті 58 слова "для
осіб, що вчинили злочини з необережності, і колоніях-поселеннях"
замінити словами "усіх видів".
3. У частині другій статті 71 слова "до двох карбованців"
замінити словами "до трьох карбованців".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 27 травня 1986 р.
N 2278-XIвгору