Документ 2273-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до Закону
України "Про податок з доходів
фізичних осіб" (щодо
оподаткування відсотків
з банківських вкладів)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.133 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У підпункті 22.1.4 пункту 22.1 статті 22 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52,
ст. 564) слова та цифри "з 1 січня 2005 року" замінити словами та
цифрами "з 1 січня 2010 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2004 року
N 2273-IVвгору