Про внесення змін до Митного тарифу України
Закон України від 21.12.20042269-IV
Документ 2269-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до
Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.123 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18,
ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239;
2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33,
ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187,
ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5,
ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408,
ст. 409, N 43-44, ст. 493), такі зміни:
1. У розділі I:
1) цифри і слова:
"0202 Яловичина, морожена:
0202 30 - обвалені:
0202 30 90 00 - - інші 1 євро 2 євро
за 1 кг за 1 кг"
замінити цифрами і словами:
"0202 Яловичина, морожена:
0202 30 - обвалені:
0202 30 90 00 - - інші 20 40";
2) цифри і слова:
"0303 74 - - скумбрія
(макрель) (Scomber
scombrus, Scomber
australasicus,
Scomber japonicus):
- - - видів Scomber
scombrus та Scomber
japonicus: 0303 74 10 00 - - - - з 1 січня по 5 5 -
14 лютого 0303 74 11 00 - - - - з 15 лютого 5 5 -
по 15 червня 0303 74 20 00 - - - - з 16 червня 5 5 -"
по 31 грудня
замінити цифрами і словами:
"0303 74 - - скумбрія
(макрель) (Scomber
scombrus, Scomber
australasicus,
Scomber japonicus):
- - - видів Scomber
scombrus та Scomber
japonicus: 0303 74 10 - - - - з 1 січня по
14 лютого: 0303 74 10 10 - - - - - виду Scomber 5 5 -
scombrus 0303 74 10 20 - - - - - виду Scomber
japonicus 5 5 -
0303 74 11 - - - - з 15 лютого по
15 червня: 0303 74 11 10 - - - - - виду Scomber 5 5 -
scombrus 0303 74 11 20 - - - - - виду Scomber 5 5 -
japonicus 0303 74 20 - - - - з 16 червня по
31 грудня: 0303 74 20 10 - - - - - виду Scomber 5 5 -
scombrus 0303 74 20 20 - - - - - виду Scomber 5 5 -";
japonicus
3) цифри і слова:
"0304 20 53 00 - - - інших 10 10 -"
замінити цифрами і словами:
"0304 20 53 - - - інших:
0304 20 53 10 - - - - виду Scomber 10 10 -
scombrus 0304 20 53 90 - - - - інших 10 10 -".
2. У розділі IV:
цифри і слова:
"1802 00 00 Шкаралупи, шкірки
(лушпайки)та інші
відходи з какао: 1802 00 00 10 - в первинних 0,05 євро 0,1 євро -
упаковках масою за 1 кг за 1 кг
нетто 10 кг і більше 1802 00 00 90 - інші 0,6 євро 1,2 євро -
за 1 кг за 1 кг 1803 Какао-паста,
знежирена або
незнежирена: 1803 10 00 - незнежирена:
1803 10 00 10 - - в первинних 5 %, 10 %, -
упаковках масою але не але не
нетто 10 кг і більше менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 1803 10 00 90 - - інша 30 %, 60 %, -
але не але не
менш як менш як
0,6 євро 1,2 євро
за 1 кг за 1 кг 1803 20 00 - повністю або
частково знежирена: 1803 20 00 10 - - в первинних 5 %, 10 %, -
упаковках масою але не але не
нетто 10 кг і більше менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 1803 20 00 90 - - інша 30 %, 60 %, -
але не але не
менш як менш як
0,6 євро 1,2 євро
за 1 кг за 1 кг 1804 00 00 Какао-масло,
какао-жир: 1804 00 00 10 - в первинних 5 %, 10 %, -
упаковках масою але не але не
нетто 10 кг і більше менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 1804 00 00 90 - інше 30 %, 60 %, -
але не але не
менш як менш як
0,6 євро 1,2 євро
за 1 кг за 1 кг 1805 00 00 Какао-порошок, без
додання цукру чи
інших
підсолоджувальних
речовин: 1805 00 00 10 - в первинних 0,05 євро 0,1 євро -"
упаковках масою за 1 кг за 1 кг
нетто 10 кг і більше
замінити цифрами і словами:
"1802 00 00 00 Шкаралупи, шкірки 0,05 євро 0,1 євро -
(лушпайки) та інші за 1 кг за 1 кг
відходи з какао 1803 Какао-паста,
знежирена або
незнежирена: 1803 10 00 00 - незнежирена 5 %, 10 %, -
але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 1803 20 00 00 - повністю або 5 %, 10 %, -
частково знежирена але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 1804 00 00 00 Какао-масло, 5 %, 10 %, -
какао-жир але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,1 євро
за 1 кг за 1 кг 1805 00 00 Какао-порошок, без
додання цукру чи
інших
підсолоджувальних
речовин: 1805 00 00 10 - в упаковках 0,05 євро 0,1 євро -
масою нетто 10 кг і більше за 1 кг за 1 кг 1805 00 00 90 - інший 0,6 євро 1,2 євро -".
за 1 кг за 1 кг

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2004 року
N 2269-IVвгору