Документ 2268-XII, поточна редакція — Прийняття від 10.04.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про майнові комплекси та фінансові ресурси
громадських організацій колишнього Союзу РСР,
розташовані на території України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, N 29, ст.407 )

З метою збереження майна загальносоюзних громадських
організацій колишнього Союзу РСР Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
До визначення правонаступників загальносоюзних громадських
організацій колишнього Союзу РСР передати тимчасово Фонду
державного майна України майно та фінансові ресурси розташованих
на території України підприємств, установ та об'єктів, що
перебували у віданні центральних органів цих організацій. Фонду державного майна України прийняти майно цих
підприємств, установ та об'єктів до 1 травня 1992 року. Фонду державного майна України подати пропозиції Верховній
Раді України щодо використання майна (будівель, споруд)
загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР,
розташованого на території міста Києва, з метою забезпечення
приміщеннями посольств і консульств іноземних держав.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 10 квітня 1992 року
N 2268-XIIвгору