Документ 2267-IV, перша редакція — Прийняття від 17.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 36-1 Закону України
"Про прокуратуру"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.132 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 36-1 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53,
ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233) після слів "чи матеріальний стан"
доповнити словами "похилий вік".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 грудня 2004 року
N 2267-IVвгору