Документ 2264-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2456-VI, 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.122 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

2. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14,
ст. 80):
1) у частині четвертій статті 13 слово "Параолімпійських"
замінити словом "Паралімпійських";
2) у частині п'ятій статті 35 слово "Параолімпійських"
замінити словом "Паралімпійських".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. У пункті 3 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) слово
"Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських".
5. У назві та тексті Закону України "Про підтримку
олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в
Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86,
N 37, ст. 308; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "параолімпійський"
і "Параолімпійський" у всіх відмінках і числах замінити словами
"паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідних відмінках і
числах.
6. У Законі України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 89):
1) у пункті 31 статті 80 слова "параолімпійського" і
"параолімпійських" замінити відповідно словами "паралімпійського"
та "паралімпійських";
2) в абзаці третьому статті 33 слово "Параолімпійських"
замінити відповідно словом "Паралімпійських";
3) у додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ):
у видатках за кодом 5423030 0810 "Підготовка і участь
національних збірних команд в Параолімпійських і Дефлімпійських
іграх" слово "Параолімпійських" замінити словом "Паралімпійських";
у видатках за кодом 5423040 0810 "Фінансова підтримка
параолімпійського руху в Україні" слово "параолімпійського"
замінити словом "паралімпійського".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення
законодавчих та інших нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2264-IVвгору